Appen voor toegankelijke gemeente en veilige buurt

WhatsApp_Logo_107-11-2015 12:32 07-11-2015 12:32

Haarlem moet Whatsapp inzetten als instrument voor burgers om met de gemeente in contact te komen en voor de verbetering van de veiligheid in de buurten. Hiervoor gaat de ChristenUnie volgende week pleiten in de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2016. Raadslid Frank Visser: “Veel mensen gebruiken vaker de app dan de telefoon, maar toch is de gemeente nog vooral gericht op communicatie via de telefoon.”

Meerdere gemeenten zoals Utrecht, Delft, Den Haag, Lelystad en Terneuzen, hebben inmiddels een Whatsapp loket geopend. Voordeel voor de burger is dat niet gewacht hoeft te worden in een telefonische wachtrij. Ook voor de gemeente is dit efficiënt. Visser: “Ik wil dat Haarlem hier ook mee gaat starten. De eerste periode kan dit als proef. Over 1 of 2 jaar kunnen we dan zien of Whatsapp blijvend voldoet aan een vraag van de inwoners.”

Ook stelt de ChristenUnie voor de oprichting van buurtapps te promoten. Visser: “Bewoners kunnen elkaar via de app snel waarschuwen over verdachte situaties. Zo kan de politie ook geholpen worden bij het oppakken van verdachten. Whatsapp kan zo een goede aanvulling zijn op Burgernet wat wordt ingezet voor oproepen van de politie in een groter gebied”.

De ChristenUnie wijst er op dat de gemeente Haarlem in de Nota Integraal Veiligheids- en handhavingsbeleid 2015 weliswaar Whatsapp als mogelijk preventief instrument tegen inbraak noemt maar dit niet vertaalt in een concrete actie. Visser: “De oprichting van buurtapps is een buurtinitiatief, maar burgers kunnen hierin ondersteund worden. De gemeente kan samen met wijkraden en politie actief  helpen met het werven van deelnemers en kan spelregels voor het gebruik opstellen. Ook kan de gemeente op haar website een overzicht van alle buurtapps bijhouden en contact onderhouden met de coördinatoren van de groepen. Andere gemeenten hebben dit huiswerk voor Haarlem al gedaan dus de gemeente kan op korte termijn starten!”

MOTIE Appen voor toegankelijke gemeente en veilige buurt

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Constaterende dat:

  • Haarlem voornemens is burgers te stimuleren via digitale weg met de gemeente te communiceren maar deze voornemens nog niet concreet zijn ingevuld;
  • Whatsapp in steeds meer gemeenten wordt ingezet als een extra digitaal loket en hier inmiddels positieve ervaringen mee zijn;[1]
  • Toepassing van een whatsapp loket klantvriendelijk en efficiënt is omdat burgers niet meer afhankelijk zijn van een telefonische wachtrij;
  • Whatsapp inmiddels via https://web.whatsapp.com ook op een desktop kan draaien waardoor doorplaatsen van meldingen binnen de organisatie makkelijk is;
  • In de Haarlemse nota Integraal Veiligheids- en handhavingsbeleid 2015 het gebruik van Whatsapp als mogelijk preventief instrument tegen inbraak wordt genoemd maar dit niet verder is uitgewerkt in een concrete actie;
  • Gemeenten zoals Hellendoorn[2], Lochem[3] en Harlingen[4] het oprichten van groepen door buurtbewoners actief promoten, deelnemers werven, spelregels hebben opgesteld en een overzicht bijhouden van groepen en coördinatoren;
  • Whatsapp groepen op buurtniveau (“buurtapps”) kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en het verbeteren van het veiligheidsgevoel in de wijken;

Verzoekt het college

  • Op korte termijn te starten met een Whatsapp loket;
  • In samenwerking met de politie en wijkraden de oprichting van buurtapps te stimuleren door op de gemeentelijke website een lijst met buurtapps bij te houden, aanmelden mogelijk te maken en spelregels te publiceren
  • De inzet van Whatsapp te promoten via de stadskrant en de website en de inzet voor zowel de gemeente als de buurt na uiterlijk twee jaar te evalueren

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug

Archief > 2015 > november

Geen berichten gevonden