Voorkom schulden door sneller regelen van toeslagen en werk

aardappelsvrijdag 20 november 2015 21:59

In Haarlem zijn inmiddels zo’n 60 statushouders afhankelijk van particuliere voedselhulp. Door vertragingen bij de Belastingdienst bij de uitkering van toeslagen hebben deze gezinnen onvoldoende geld om eten te kopen. ChristenUnie-raadslid Frank Visser: “Het is geweldig dat er zoveel vrijwilligersinitiatieven in de stad zijn en dat in dit geval de Haarlemse kerken zijn bijgesprongen en nu gezamenlijk elke week voedselpakketten maken voor deze mensen. Ik roep het college op om een structurele oplossing te zoeken zodat de financiële problemen worden opgelost en voor nieuwe statushouders worden voorkomen.”

Nu er zoveel mensen worden opgevangen is het onvermijdelijk dat er zaken fout gaan. Visser: “Het lukt de overheid niet altijd om meteen een oplossing te hebben. Ik vind het mooi dat er zoveel vrijwilligers zijn die meehelpen en snelle oplossingen bedenken en dat er ook steeds intensiever wordt samengewerkt tussen vrijwilligers en de gemeente. Dat moeten we vasthouden!”

Een recent knelpunt dat door vrijwilligers is aangekaart bij de gemeenteraad is de procedure voor het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag. Deze aanvraag duurt maanden terwijl er ondertussen wel kosten worden gemaakt. Er is inmiddels een snellere procedure. Gemeenten sturen dan huurcontracten naar het Centraal Orgaan Asielzoekers die het verder afhandelt met de Belastingdienst zodat er minder controles nodig zijn dan als statushouders zelf een aanvraag doen bij de Belastingdienst voor Huurtoeslag.

Visser: “Haarlem volgt inmiddels deze procedure, maar gaat het nu snel genoeg? Er zijn nu voor zover bij mij bekend 16 gezinnen van statushouders in de problemen en dit aantal groeit. Wellicht komt dit omdat ze nog niet van de nieuwe regeling gebruik hebben kunnen maken. Ik wil weten wat het college voor deze mensen gaat doen en met de Belastingdienst probeert dit soort knelpunten te voorkomen. Binnenkort zal immers een grote groep asielzoekers een status krijgen en vanuit een asielzoekerscentrum naar een woning verhuizen. Dan moet dit opgelost zijn.”

Normaal gesproken zou de voedselbank een helpende hand kunnen bieden maar die heeft de capaciteit niet voor de vraag die er nu is en de groep statushouders past ook niet binnen de bestaande procedures. Vluchtelingenwerk Haarlem stuurt daarom deze mensen door naar Het Open Huis in Schalkwijk waar zij wekelijks een voedselpakket ontvangen ingezameld door de Haarlemse kerken.

Een andere mogelijkheid om financiële problemen te voorkomen is het vinden van werk. Afgelopen week heeft de gemeenteraad een motie aangenomen van PvdA, D66, CDA, GroenLinks en ChristenUnie om een plan te maken om statushouders die in Haarlem komen wonen te begeleiden naar werk. Visser: “We moeten zorgen dat de nieuwe Haarlemmers aan de slag kunnen. We moeten daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande trajecten voor andere werkzoekenden, zodat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie of verdringing op de arbeidsmarkt. Andere gemeenten zijn ook begonnen met dit soort trajecten. Als statushouders aan de slag gaan is het goed voor de integratie en onze economie. Zo zijn er uiteindelijk minder toeslagen nodig.”

« Terug

Archief > 2015 > november

Geen berichten gevonden