Prostitutieleeftijd snel van 18 naar 21 jaar

Prostitutie-779605-12-2015 14:17 05-12-2015 14:17

De minimale leeftijd van prostituees in Haarlem gaat omhoog van 18 naar 21 jaar. Hiervoor tekent zich een meerderheid af in de Haarlemse gemeenteraad. Een half jaar geleden kreeg een motie hierover van de ChristenUnie onvoldoende steun maar nu lijkt een meerderheid in zicht. Donderdag sprak de raadscommissie samenleving over de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van CDA en ChristenUnie over onder meer de aanpak van loverboys. Deze partijen deden daarbij het voorstel niet langer te wachten met de verhoging van de prostitutieleeftijd.

Twee jaar geleden zei het college de prostitutieleeftijd niet te willen verhogen omdat er al landelijke regels zouden komen die dit zouden regelen. Deze nieuwe landelijke wet is echter al sinds 2009 in behandeling bij de Tweede en Eerste Kamer maar nog steeds niet vastgesteld. Nu gaat de wet waarschijnlijk pas op 1 januari 2017 in en zelfs dat is niet zeker. Raadslid Frank Visser: “Ondertussen hebben veel andere steden zoals Amsterdam en Utrecht de prostitutieleeftijd zelf verhoogd in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is hoog tijd dat Haarlem dit ook doet. Meiden van een jaar of 16 kunnen nu via een loverboy makkelijk illegaal in de prostitutie belanden en vanaf hun 18e legaal werken. Door de leeftijd te verhogen worden deze meiden beter beschermd”

Inmiddels is het college toch begonnen met het aanpassen van de APV. Visser: “Dit duurt echter zeker nog tot halverwege 2016. ChristenUnie en CDA overwegen daarom in de gemeenteraadsvergadering van 17 december een eigen voorstel in te dienen zodat de prostitutieleeftijd zo snel mogelijk naar 21 gaat.”

Opmerkelijk vinden meerdere partijen dat uit antwoorden op de schriftelijke vragen van de ChristenUnie blijkt dat het college van B&W geen inzicht heeft over het aantal slachtoffers van loverboys. Dit komt omdat bij doorverwijzingen naar zorginstellingen de aanleiding hiervan niet geregistreerd wordt. Het college kan wel uitzoeken hoeveel cliënten uit de regio gebruik maken van het aanbod van de landelijke instelling Fier Fryslan, maar dat is dan nog niet het totaal aantal opgevangen slachtoffers. Tijdens de raadscommissie zei wethouder Snoek dat het afgelopen jaar er geen slachtoffers zijn doorverwezen naar Fier maar dat er wel zo’n 10 slachtoffers bekend zijn van loverboys. Visser: “Dit is een groot aantal en ik vrees dat er ook nog gevallen zijn die niet zijn geregistreerd. We moeten meer grip krijgen en gaan zorgen voor een goede registratie van slachtoffers van loverboys, mensenhandel en eergerelateerd geweld. Het gaat hier niet alleen om goede zorg maar ook om strafbare feiten die moeten worden aangepakt en we moeten inzicht hebben of het probleem groeit of niet.”

Tijdens het debat pleitte de ChristenUnie ervoor de APV ten aanzien van prostitutie en mensenhandel op veel meer punten aan te scherpen. “Andere gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht en Alkmaar hebben veel scherpere regels. Zo is voor prostitutie- en escortbedrijven een bedrijfsplan verplicht met daarin de rechten van prostituees. De ChristenUnie denkt ook aan een beperking van de openingstijden om zo te voorkomen dat de prostituee lange dagen moet maken. Ook zou een alarminstallatie in werkruimten verplicht moeten worden en zouden vergunningen niet meer onbeperkt geldig moeten zijn maar maximaal 3 jaar zodat de gemeente goed de vinger aan de pols kan houden”

« Terug

Archief > 2015 > december

Geen berichten gevonden