Westergracht: kappen of niet?

20151211_09161111-12-2015 12:53 11-12-2015 12:53

De Westergracht is opnieuw geasfalteerd. Volgens het college moeten de 41 hoge populieren langs deze weg worden gekapt. Er komen dan eiken terug die een langere levensduur hebben dan de snel groeiende populieren. Reden voor de kap is dat bij het terugbrengen van het fietspad aan de zuidzijde te veel schade zou ontstaan aan de bomen. Deze bomen zouden dan een gevaar opleveren voor de veiligheid en binnen een paar jaar het loodje leggen. Nu al vallen er regelmatig takken van de bomen. Bovendien zouden de bommen sowieso binnen 5 a 20 jaar moeten worden vervangen.

Een aantal wijkbewoners is daarom voorstander van de kap. Een ander deel van de wijkbewoners is echter in verzet gekomen tegen de kap van deze beeldbepalende bomen. Volgens deze bewoners kunnen de bomen nog jaren mee. Elders in Haarlem staan immers populieren die veel ouder zijn. Bovendien zou er voor het fietspad een alternatief zijn door deze uit te voeren in beton in plaats van asfalt of door het fietspad te verleggen naar de parallel lopende Jos Cuypersstraat. Volgens het college betekent een betonnen fietspad ook schade aan de bomen en is een andere fietsroute geen onderhoud meer, maar herinrichting. Hiervoor is geen geld en zou een nieuwe inspraakronde moeten starten. De Fietsersbond wil een goede oplossing voor fietsers en vindt een route via de Jos Cuypersstraat straat ook prima, mits de verharding van deze hobbelige weg wordt aangepast zodat het wel comfortabel is voor fietsers.

De bewoners zijn in bezwaar gegaan en uit deze procedure blijkt dat de gemeente de kap onvoldoende had onderbouwd. De bezwaarcommissie is echter wel van mening dat de kap door kan gaan. Er dreigt hierdoor een juridische strijd bij de rechter. Het project zal hierdoor flink vertraagd worden. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft daarom de wethouder opgeroepen naar alternatieven te kijken waarbij de bomen niet worden gekapt.

De ChristenUnie is niet tegen de kap van bomen, zeker niet als dit nodig is voor de veiligheid en uiteraard onder de voorwaarde dat er nieuwe bomen worden gepland. Toch is de ChristenUnie tegen de kap van de bomen op de Westergracht, althans op dit moment. Het hele planproces is vanaf het begin af aan fout gegaan. Het project is gebracht als een onderhoudsproject. Hiervoor geldt een veel minder zware procedure dan als het om herinrichting gaat. Maar bij de kap van bomen praat je wat betreft de ChristenUnie per definitie over herinrichting. Bomen plant je voor meer dan 50 jaar en dan moet je dus alle alternatieven zorgvuldig afwegen.

Vorig jaar heeft de gemeente nota bene nog een Integraal Waterplan vastgesteld. In dit plan staat het voorstel om op de lange termijn weer een watergang te creëren op de Westergracht. Als die watergang doorgaat is het wellicht wenselijk dat de nieuwe bomen een paar meter opschuiven. Het is vreemd om nu bomen te kappen, nieuwe bomen te planten en dan vervolgens over een paar jaar te concluderen dat de bomen ergens anders zouden moeten staan. Dan kan je beter de huidige bomen nog een paar jaar later staan. De ChristenUnie wil daarom eerst inzicht in de plannen voor de lange termijn en een goed onderzoek van mogelijke alternatieven waarbij fietsers verzekerd zijn van een veilige en comfortabele fietsroute en de bomen kunnen blijven staan.

« Terug

Archief > 2015 > december

Geen berichten gevonden