Vluchtelingenopvang in Boerhaavekliniek

20151224_113633.jpg18-12-2015 21:10 18-12-2015 21:10

De gemeenteraad is akkoord met het vestigen van een noodopvang voor vluchtelingen in de voormalige Boerhaavekliniek voor de periode van één jaar. De ChristenUnie steunt de opvang. Wel vindt de fractie dat niet kan worden beloofd dat de opvang maar voor één jaar blijft. Raadslid Frank Visser: “We weten niet hoe de situatie over één jaar is. De intentie is dat het maar voor één jaar is maar garanties zijn niet te geven. Fracties die nu zeggen dat het maximaal één jaar is kunnen dit wellicht niet waarmaken” Alleen VVD en Trots Haarlem stemden tegen.

Lees hieronder de bijdrage van de ChristenUnie.

Voorzitter, aanstaande zaterdag is er een grote voetbalwedstrijd tussen het eerste team van Haarlem-Kennemerland en een team van vluchtelingen uit De Koepel. Al weken trainen zij elke vrijdag op het veld van deze club en worden gebracht en gehaald door leden van de Haarlemse kerken. Dit is een voorbeeld van vele mooie initiatieven die zijn ontstaan in de stad sinds de komst van de noodopvang. Ik hoop nooit te moeten vluchten maar ik hoop dat ik dan net zo welkom wordt geheten als de vluchtelingen in Haarlem.

Natuurlijk staan we met de mogelijke komst van een tweede noodopvang in de stad voor een grote uitdaging. Maar we moeten het ook in perspectief zien. Ik heb diepe bewondering voor landen als Jordanië die veel meer vluchtelingen opvangen dan Nederland of Duitsland. Zo heb ik ook bewondering voor de manier waarop de bewoners van Boerhaavewijk zijn omgegaan met het nieuws over de komst van de noodopvang. Er is een goede avond geweest in het van der Valkhotel. Het debat was hier waardig en daar mogen we trots op zijn als je ziet hoe het ook kan verlopen zoals in enkele andere gemeenten gebeurde. Er waren wel veel vragen en is het is van belang dat op elke vraag een goed duidelijk antwoord wordt gegeven.

De VVD denkt dat de samenleving gaat veranderen. Maar onze samenleving verandert continu. De vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië zijn echter goed geïntegreerd. 1000 vluchtelingen op 160.000 inwoners dat moeten we kunnen dragen. Natuurlijk vragen we van vluchtelingen zich te houden aan onze Nederlandse waarden en normen ik sluit me aan bij het pleidooi van D66 hierover. We kunnen als Haarlemse samenleving ook wat aan de vluchtelingen hebben. Veel Syrische vluchtelingen zijn hoger opgeleid en gemotiveerd om aan de slag te gaan.

De ChristenUnie steunt dus de opvang in de Boerhaavekliniek. Ook vanuit onze fractie complimenten voor het proces. Er zijn regionale afspraken gemaakt, iedere gemeente levert zijn aandeel. Waar de komst van de opvang in De Koepel ons overviel is nu de tijd genomen om te komen tot dit besluit.

Wel 1 minpuntje over het proces. Tijdens de avond in het van der Valkhotel beloofde de burgemeester dat de opvang voor één jaar zou zijn en niet langer. Dit staat nu zelfs in het raadsbesluit en een aantal fracties willen dit zelfs nog aanscherpen door te spreken over maximaal één jaar. Voorzitter, we kunnen niet de garantie geven dat dit gaat lukken. Beter was het als was erkent dat deze uitspraak niet zo handig was omdat een 100% garantie niet te geven is. Ik vrees dat als straks toch verlenging nodig is dat dan de tribune weer vol zit met insprekers. Dat de intentie is dat het voor één jaar is is prima, maar meer dan dat kunnen we gezien de huidige vluchtelingencrisis niet doen. De ChristenUnie zal het amendement hierover dan ook niet steunen.

In besluitpunt 2 staat dat de extra woningen naast het Spaarne Gasthuis waarvan de helft voor statushouders is pas in gebruik worden genomen nadat de noodopvang in de Boerhaavekliniek niet meer in gebruik is. Wij snappen dit besluitpunt, voor het draagvlak is het ook van belang, maar ook dit is niet helemaal te garanderen. Deze woningen zijn ook voor andere urgente woningzoekenden in de stad en we gaan hier toch straks niet mee wachten mocht de noodopvang iets langer open zijn? De ChristenUnie ziet dit besluitpunt dus als intentie.

Uit de praktijk blijkt dat de komst van een noodopvang meestal niet tot problemen leidt. De Koepel bewijst het: waar er eerst nog veel zorgen waren in de buurt gaat het nu goed en is de buurt akkoord met een langere openstelling en wil zelfs geen einddatum omdat dat alleen maar tot verwachtingen kan leiden die niet waargemaakt kunnen worden. En bovendien: het gaat goed. Zelfs de scepsis dat het om een voormalige gevangenis gaat is verdwenen. Wij steunen daarom wel besluitpunt 4 om de noodopvang in de Koepel voorlopig voor onbepaalde tijd te continueren. Juist dit besluitpunt geeft aan dat het stellen van een maximum termijn voor de Boerhaavekliniek vreemd is.

De ChristenUnie snapt wel de zorgen die er zijn in Boerhaavewijk. Wijkbewoners willen weten of straks alles wel goed gaat als er zoveel mensen in de wijk bijkomen. Dit vraagt vooral een goede voorlichting en bereikbaarheid van gemeente, COA en politie. Boerhaavewijk is ook een wijk met veel problemen. De criminaliteit ligt er hoger en er zijn problemen met afval op straat. Deze problemen zijn er al, los van de opvang, maar wat betreft de ChristenUnie wordt de komst van de opvang nu aangegrepen om iets terug te doen voor de wijk. Laat het zo zijn dat door extra inzet in de wijk van bijvoorbeeld de politie en handhavers er toe leidt dat de wijk er na het vertrek van de noodopvang er beter voor staat dan voor de komst van de opvang! Daarom heeft mijn fractie de motie van de SP “hoe meer samenwerking met de wijk hoe beter” meegetekend.

« Terug

Archief > 2015 > december

Geen berichten gevonden