Subsidie voor sociale huur en ondergronds parkeren

20151224_125511.jpg18-12-2015 21:13 18-12-2015 21:13

Langs de Azieweg bij winkelcentrum Schalkwijk worden twee woontorens gebouwd. Dit project lag stil door de economische crisis. Dankzij subsidie van de gemeente kan het project nu toch starten. Raadslid Frank Visser: "Inmiddels is de woningmarktcrisis echter voorbij. De ChristenUnie vindt dat de ruim 1 miljoen euro subsidie hier verkeerd wordt besteed"

Subsidie voor sociale huur en ondergronds parkeren

Langs de Aziëweg bij winkelcentrum Schalkwijk worden twee woontorens gebouwd. Dit project lag stil door de economische crisis. Dankzij subsidie van de gemeente kan het project nu toch starten. Raadslid Frank Visser: "Het is mooi dat dit project nu eindelijk van start gaat. Inmiddels is de woningmarktcrisis echter voorbij. De ChristenUnie vindt dat de ruim 1 miljoen euro subsidie hier verkeerd wordt besteed"

Het plan is de afgelopen paar jaar een paar keer veranderd. Eerst was er nog sprake van ondergrondsparkeren en een mix van koop en sociale huur. Het nieuwe plan bestaat uit middeldure huur en sociale koopwoningen. Het ondergrondse parkeren bleek te duur. Straks parkeren de auto’s daarom op maaiveld maar wel 50 cm verdiept en omgeven door groene hagen waardoor de auto’s minder goed zichtbaar zijn.

Frank Visser: “Deze parkeeroplossing is niet goed. Straks krijg je toch een zee van blik. Juist op deze locatie vlak bij winkelcentrum Schalkwijk en naast de halte van Rnet lijkt ons meer mogelijk. Liever een extra woontoren er bij zodat het ondergronds parkeren betaalbaar wordt. Wellicht houd je dan per saldo meer groen over dan nu! Natuurlijk loopt dit project al jaren en ik snap dat de wethouder en Pre Wonen nu verder geen vertraging willen. Maar ik ben er van overtuigd dat er ook zonder al te grote aanpassingen in de plannen meer mogelijk is met minder of geen subsidie van de gemeente.”

De ChristenUnie vindt het goed dat er een subsidiepot voor stedelijke vernieuwing is. “Dit kan plannen rendabel maken die anders niet van de grond komen. Maar dan moet het echt gaan om complexe projecten zoals herstructurering van oude bedrijventerreinen waar je monumentale gebouwen wilt behouden. Of het moet er omgaan dat je in een project ook sociale huur mogelijk wilt maken of extra kwaliteit wilt toevoegen zoals ondergronds parkeren. Bij het plan voor de Aziëweg is dit echter door de aanpassing van het plan niet meer het geval. Het is gewoon een braakliggend stuk grond dat moet worden ontwikkeld. Inmiddels trekt de woningmarkt aan. 1 miljoen subsidie betekent bij dit project omgerekend 10.000 euro per woning. Dat betekent dat woningen straks niet voor 225000 maar voor 215000 euro worden verkocht.  Ik geloof niet dat er geen markt is voor woningen voor 225.000 euro. Sterker nog: de gemeente schrijft zelf in de stukken te verwachten dat de prijzen van deze woningen bij verkoop zullen stijgen. In feite is dit een makkelijk voordeeltje voor huizenkopers. Als je echt starters wilt helpen kan je dit geld beter steken in startersleningen. Dan kan je meer mensen helpen en gaat het voordeel niet naar mensen die het niet nodig hebben!”

De ChristenUnie diende daarom onderstaande motie in, die echter door de coalitiepartijen (D66, PvdA, GroenLinks, CDA) in de gemeenteraad niet werd gesteund.

MOTIE ISV voor kwaliteit, sociale huur en startersleningen maar niet voor sociale koop

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 december 2015, in beraadslaging over Grondverkoop locatie 1 Aziëweg

Constaterende dat:

 • Een stimuleringsbijdrage van €1,148.235 is toegekend uit de reserve ISV en dat deze middelen oorspronkelijk bedoeld waren voor stimulering van stagnerende woningbouwprojecten en bijdragen aan gebouwde parkeervoorzieningen;
 • Toen al werd erkend dat wachten op een betere woningmarkt een alternatief was;
 • Dat inmiddels de stagnatie op de Haarlemse woningmarkt voorbij is en dat er geen sprake is van een gebouwde parkeervoorziening in het plan;
 • In 2014 nog sprake was van een plan met 54 sociale huur en 68 vrije sectorhuurwoningen maar er thans een plan voorligt met  68 sociale koop en 54 vrije sector huur;
 • In dit plan parkeren een groot deel van de openbare ruimte inneemt en er alleen gekozen is voor een iets verlaagde ligging, terwijl deze kostbare ruimte vlakbij een HOV knooppunt ook gebruikt zou kunnen worden voor een extra woontoren in combinatie met een gebouwde parkeervoorziening waarmee de kwaliteit van het gebied zou worden versterkt;
 • De ISV subsidie van nog geen € 10.000,-  woning in het voorstel in stand blijft;
 • Volgens het college de markt in Schalkwijk op deze locatie geen mogelijkheden biedt appartementen voor meer dan € 215.000,- (grens sociale koopwoning) te verkopen.
 • Deze stelling in de huidige sterk in ontwikkeling zijnde Haarlemse woningmarkt niet te handhaven lijkt: aangenomen mag worden dat als er voldoende kopers zijn die 215.000 euro willen betalen, dat er ook voldoende kopers zijn die 225.000 euro willen betalen;
 • Volgens het college op termijn deze woningen in het middeldure segment terecht komen;
 • Kopers in dat geval (een deel van) de winst van de ISV subsidie zullen opstrijken;
 • Voor sociale koopwoningen startersleningen een goed alternatief zijn voor de ISV subsidie en startersleningen bovendien terugkomen bij de gemeente

Verzoekt het college

 • Het besluit voor het verlenen van een ISV subsidie voor de locatie Aziëweg 1 terug te draaien tenzij er alsnog 54 sociale huurwoningen komen in de geplande torens of er een extra toren wordt gebouwd met sociale huurwoningen inclusief een gebouwde parkeervoorziening;
 • ISV subsidie voortaan alleen nog in te zetten voor complexe ruimtelijke opgaven zoals herstructurering van complexe binnenstedelijke locaties en bedrijventerreinen die aantoonbaar niet van de grond komen zonder deze bijdrage en/of voor het mogelijk maken van sociale huur woningen;
 • ISV dus niet meer in te zetten voor sociale koop woningen;
 • Voor de Kadernota in beeld te brengen of een deel van de huidige ISV pot ingezet kan worden voor het verstrekken van startersleningen in Haarlem;

En gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Archief > 2015 > december

Geen berichten gevonden