Niet het wiel opnieuw uitvinden in sociaal domein

DSC02669.JPG16-12-2015 21:45 16-12-2015 21:45

Slechts drie aanvragen voor een subsidieregeling voor innovaties in het sociaal domein zijn door het college gehonoreerd. Andere aanvragen zouden niet innovatief genoeg zijn of onvoldoende uitgewerkt. Samen met andere fracties is de ChristenUnie hierover teleurgesteld. Raadslid Frank Visser: “De gemeente moet niet wachten op initiatieven, maar ook zelf kijken hoe ze innovaties kan stimuleren bij de bestaande aanbieders en goede ideeën van andere gemeenten kopiëren”

De bedoeling van de subsidieregeling is om nieuwe initiatieven een kans te geven. Als deze succesvol zijn dan kunnen ze mogelijk deels in de plaats komen van bestaand aanbod. De gemeente wil zo zorgen dat het beroep op duurdere zorg afneemt. Frank Visser: “Dit idee is goed, maar voorstellen moeten aan zoveel voorwaarden voldoen dat ze misschien wel te snel worden afgewezen omdat ze niet innovatief genoeg zouden zijn. De gemeente zou met aanvragers om de tafel moeten gaan om te kijken welke elementen uit voorstellen wel de moeite van het proberen waard zijn. Bijvoorbeeld het voorgestelde klussenteam voor jongeren bij ouderenwoningen en de levensloopbestendige buurtschouw. Deze voorstellen kunnen verder worden uitgewerkt. Het is helemaal niet erg dat het dan maar in één wijk is. Als het daar succesvol is, kan het altijd worden uitgebreid.”

Bij de wel gehonoreerde subsidieaanvragen heeft de ChristenUnie ook vragen. “Het idee van de stamtafels wordt wel gezien als innovatief hoezo? Misschien voor Haarlem maar andere gemeenten doen het al. Daar kunnen we ervaringen zo ophalen. Waarom niet snel bestaande afspraken met welzijnsorganisaties hierop aanpassen?” De ChristenUnie vindt dat meer naar andere gemeenten moet worden gekeken. Visser: “We hoeven niet alles zelf uit te vinden. Er zijn veel goede experimenten in andere gemeenten. Kijk wat succesvol is en of dit ook toe te passen is in Haarlem. Een simpele zoekactie op google leverde mij vanavond al een paar leuke ideeen zoals het project “trainerskracht” waarbij probleemjongeren als voetbaltrainer worden ingezet. Dit is goed voor de eigenwaarde, geeft verantwoordelijkheid en het helpt de tekorten aan vrijwilligers oplossen. Het blijkt succesvol te zijn! Misschien moet je bestaande welzijnsinstellingen meer gaan belonen voor dit soort  innovaties. Nu is het wel hun opdracht om steeds te innoveren, maar reken ze daar maar op af.”

« Terug

Archief > 2015 > december

Geen berichten gevonden