Aanpak wildparkeren Delftwijk-Noord

WP_20160116_11_51_37_Prowoensdag 13 januari 2016 21:37

Soms moet je veel klagen bij de gemeente om een probleem opgelost te krijgen. Toen een burger na vele meldingen over wildparkeren in het groen van Delftwijk-Noord geen reactie kreeg en na 2 maanden ook geen reactie op een brief hierover aan het college van B&W trok de ChristenUnie aan de bel. Raadslid Frank Visser: “Openbaar groen gaat hier kapot door verkeerd geparkeerde auto’s terwijl dit niet nodig zou zijn als mensen niet illegaal parkeerden maar bij volle parkeerplaatsen iets verder zouden lopen naar een beschikbare plek iets verderop in de wijk”

De ChristenUnie vroeg daarom om een reactie van het college op de brief over de parkeersituatie in de Harry Mulischstraat, Gerard Reevestraat en de W.F. Hermansstraat. Inmiddels is er een eerste reactie van de betrokken beleidsafdeling. De suggestie om paaltjes te plaatsen om te voorkomen dat auto’s het gras stuk rijden blijkt geen goede oplossing vanwege de belemmering van paaltjes bij het onderhouden van het gras. Daarnaast zijn paaltjes gevoelig om bij een uitwijkmanoeuvre omver gereden te worden. Er wordt nu gedacht aan het planten van struiken zoals nu al gedaan is aan de overkant van de straat op de plekken waar illegaal wordt geparkeerd. Daarnaast komen er mogelijk meer borden om bezoekers te wijzen op de plekken waar wel en niet geparkeerd mag worden. Op korte termijn zal er een wijkschouw zijn met de wijkraad en Spaarnelanden die verantwoordelijk is voor het beheer van het openbaar groen.

Er wordt verder nog gekeken naar het illegaal parkeren van bezorgdiensten. Oplossen van dit probleem is volgens de gemeente lastiger omdat deze vaak een (zwaar)product leveren of apparatuur bij zich hebben, waardoor ze dicht bij de bebouwing willen parkeren.

Het komend jaar zal de gemeenteraad van Haarlem spreken over een nieuw parkeerbeleid. Uw inbreng is van harte welkom! De ChristenUnie-fractie hoort ook graag als er in uw wijk vergelijkbare situaties zijn van auto’s die parkeren in het openbaar groen waardoor dit groen beschadigd wordt.

« Terug