Gemeentelijke communicatie moet beter

20140911_204628woensdag 13 januari 2016 21:47

Onder inwoners van Haarlem is onderzoek gedaan hoe de communicatie van de gemeente wordt ervaren. Uit deze onderzoeken blijkt dat er nog veel te verbeteren is. Digitale communicatie wordt steeds belangrijker maar ook informatievoorziening via lokale kranten en goede telefonische bereikbaarheid blijven belangrijk. De ChristenUnie agendeerde het stuk in de commissie bestuur omdat wij meer concreet willen weten met welke maatregelen het college concreet de communicatie gaat verbeteren.

Voorzitter, er liggen mooie onderzoeken naar de communicatie van de gemeente. In de strategische nota die op basis hiervan is gemaakt staan echter alleen de hoofdlijnen. Mijn vraag is daarom: wat gaan we met al die andere nuttige adviezen doen van deelnemers in het onderzoek? Wanneer komt er bijvoorbeeld de veel gevraagde Haarlem app voor bijvoorbeeld het doen van meldingen? Wat gaan we doen aan een betere telefonische bereikbaarheid van de gemeente?

De ChristenUnie steunt communicatiestrategie. Deze strategie bevat echter alleen hoofdlijnen. Bij mijn fractie blijft de vraag hangen: wat gaan we nu concreet doen, wanneer gaan we dit doen, wat gaat dit kosten en wat moet dit in termen van resultaten gaan opleveren of te wel: wanneer zijn we tevreden? Ik lees nu alleen een algemene visie die nog wordt uitgewerkt in “praktische handvatten voor de ambtelijke organisatie”. Dat is te vaag. Daarom een paar concrete verzoeken waarbij ik mij even richt op de communicatie via de website:

  • Prima dat er minder websites komen als uitvoering van een motie van de ChristenUnie. Maar wanneer en welke sites? Ondertussen werkt een andere wethouder aan een nieuwe digitale sociale kaart. Hopelijk wordt dat conform de motie geen nieuwe website maar onderdeel van Haarlem.NL !
  • Prima meer eenduidige communicatie over projecten. Dat geldt wat betreft de ChristenUnie niet alleen voor de grote maar zeker ook voor de kleine onderhoudsprojecten. Wanneer komt er een voorstel?
  •  Prima dat er een participatieplatform komt, maar hopelijk toch wel geïntegreerd in de bestaande website en niet een los platform! We hebben nu haarlemparkeert.nl. Weer een aparte website overigens…. Het is best een leuk experiment maar mij valt op dat deze site niet echt veel discussie tussen burgers heeft opgeleverd. Het is vooral een locatie geworden waar mensen hun eigen ideeën plaatsen. Waardevol voor de gemeente, maar daar is toch geen aparte website voor nodig?
  • Participatiemogelijkheden moet gewoon optimaal geïntegreerd zijn met de al bestaande site. Alsjeblieft dus deze nieuwe participatiemogelijkheden ook door hetzelfde bedrijf laten ontwikkelen dat de huidige website heeft gebouwd! En dat participeren hoeft echt niet altijd zo groot als bij Haarlemparkeert.nl. Wanneer wordt het nu simpelweg mogelijk om je zienswijze digitaal in te dienen direct vanaf de projectpagina op de website? Nu moet je alsnog een postzegel plakken!
  • Tenslotte is het verstandig om met richtlijnen voor gemeentelijke campagnes te komen, zoals in de nota wordt voorgesteld. Maar wanneer komen die richtlijnen dan?

« Terug