Bussen sneller door Haarlem

20150629_192732woensdag 13 januari 2016 22:07

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente aan een groot aantal kleine maatregelen die ervoor moeten zorgen dat bussen in Haarlem minder oponthoud hebben, met name rond kruispunten. Een voorbeeld is het project HOV-noord waarbij meerdere kruispunten langs de Rijksstraatweg worden aangepakt. Daarnaast zullen op de corridor Houtplein-Buitenrustbruggen-Schipholweg meerdere maatregelen worden genomen. De ChristenUnie agendeerde het stuk in de commissie beheer omdat de plannen wat betreft onze fractie hier en daar beter kunnen.

Voorzitter, mooi dat er voor een paar miljoen euro maatregelen komen voor een betere doorstroming van bussen door de stad. Het grootste deel van de maatregelen steunt de ChristenUnie. Met name de aanpak van het kruispunt Europaweg-Schipholweg en HOV-Noord gaat veel winst opleveren. Ik mis echter wel een doorrekening van het totale effect van de maatregelen. Of te wel: bereiken we ons doel of is er meer nodig?

Specifiek voor HOV-noord: ik begrijp dat de bijdrage van de provincie een maximale bijdrage is. De ChristenUnie denkt echter dat er meer nodig is bij de Jan Gijzenbrug zoals een aparte rechtsaffer richting Planetenlaan. Dan ontstaan er minder opstoppingen voor auto’s en bussen. Is er ruimte bij de provincie als Haarlem dat goed onderbouwd om de bijdrage iets te verhogen? Het is immers de drukste busroute van de provincie buiten Amsterdam!

Ik heb grote twijfels over een 2e linksafstrook vanaf Buitenrustbruggen naar Schalkwijkerstraat. Het is daar gewoon heel krap en onoverzichtelijk. Een 2e linksafstrook maakt de doorstroming wellicht beter maar de situatie ook onveiliger en als het verkeer verder groeit, en dat is wel de verwachting zal het binnen de kortste keren weer vaststaan. In een nieuwe situatie zou dit nooit zo aangelegd worden. Het kost wel zo’n 350.000 euro. Is dat wel slim besteed geld? Moeten we niet gewoon de keuze maken dat linksaf slaan daar in de toekomst niet meer mag? Auto’s die in de Slachthuisbuurt moeten zijn kunnen ook doorrijden naar Merovingenstraat, de Amsterdamse Buurt is bereikbaar via Prins Bernhardlaan. Op die manier zijn er ook minder files op de Schalkwijkerstraat waardoor de bus hier ook beter kan doorrijden! Alleen voor auto’s uit Heemstede die naar parkeergarage De Kamp willen wordt het wat lastiger, maar die kunnen ook parkeren bij garages Houtplein en Provinciehuis. De ChristenUnie wil daarom de variant van het schrappen van de linksafstrook ook onderzocht zien.

Bij de Rustenburgerlaan mis ik een integrale visie. Prima om de voorrang te wijzigen bij de Kleine Houtweg maar waarom dan niet gelijk de verkeerslichten hier weghalen, scheelt weer beheerkosten! Prima om de fietspaden op de laan achter de bushavens om te leggen, maar waarom pakken we de Rustenburgerlaan dan niet gelijk goed aan met fietspaden op het hele tracé? Het lijkt mij dat we hier werk-met-werk kunnen maken en de provincie zal denk ik ook BDU subsidie willen geven voor de fietsmaatregelen

Verder mis ik 1 belangrijk project in het lijstje en dat is het Houtplein. We praten al jaren over dit project. Er ligt al een compleet wegontwerp. Het staat nu op de reservelijst voor 2019 omdat er nog geen financiering is. De ChristenUnie vraagt of dit project niet sneller kan worden gerealiseerd zodat alle knelpunten op de route Houtplein-Schalkwijk in 1x worden aangepakt. De provincie ziet niet zoveel doorstromingswinst maar onderdeel van dit project is een autoknip zodat er geen spluipverkeer meer mogelijk is van Tempelierstraat via Frederikspark naar Buitenrustbruggen (wel kun je met auto vanuit Tempelierstraat naar Wagenweg, dat is een fietsstraat). Dit zal de doorstroming van de bussen aanzienlijk verbeteren. Ik weet mogelijk ook waar we het geld hiervoor kunnen vinden. Voor het Kennemerplein is namelijk 1,9 miljoen gereserveerd voor het sneller doorrijden van lijn 2 en 8. De gedachte was tot voor kort dat dit kon door de oostelijke fietsoversteek te schrappen. Het is echter inmiddels bekend dat dit niets oplevert want deze lichten zijn gelijk groen met het linksafslaand autoverkeer richting Schoterweg. Kortom: is die 1,9 mln nog wel nodig en zou dat geld niet beter naar het Houtplein kunnen?

Tenslotte nog een praktische vraag: krijgt de commissie nog voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp te zien? Dit staat namelijk nog niet op het jaarprogramma van de raad. De ChristenUnie zou met name de combinatie van alle voorgestelde werkzaamheden tussen Houtplein en Prins Bernhardlaan willen bespreken. Het gaat dan onder andere ook om de planning van de werkzaamheden. Zo is er een belangrijke samenhang met de aanpak van de Buitenrustbruggen.

Wilt u meer weten over de voorgestelde verkeersmaatregelen? U kunt ze nalezen in de provinciale investeringsagenda openbaar vervoer.

« Terug