Proef nachttrein goed monitoren en subsidie beter onderbouwen

DSC02795.JPGdonderdag 28 januari 2016 21:16

Vanaf 2017 komt er voorlopig voor drie jaar een extra nachttrein in de nachten van vrijdag en zaterdag tussen Amsterdam en Haarlem v.v. rond 2 uur ’s nachts. Om deze proef mogelijk te maken draagt de gemeente maximaal 50.000 euro per jaar bij. De hele gemeenteraad steunt dit plan, maar is wel kritisch over het budget. Ook is er geen steun voor extra geld voor het langer open houden van de fietsenstalling.

Nachtbus moet blijven

De ChristenUnie is blij met extra openbaar vervoer mits dit niet ten koste gaat van de bestaande nachtbussen. Raadslid Frank Visser: “De bussen zijn langer onderweg maar rijden wel tot in hartje Amsterdam en de hele nacht”. De ChristenUnie heeft gepleit voor een goede nulmeting. Visser: “We moeten weten wanneer voor Connexxion de grens is bereikt dat het ten koste gaat van de busdienstregeling. Het is opmerkelijk dat het huidige aantal reizigers in de bus niet bekend is voor de gemeenteraad. OV-bedrijven zijn wettelijk juist bij aanbestedingen verplicht hun vervoercijfers bekend te maken aan de provincie zodat alle bieders dezelfde info van de provincie kunnen krijgen. Kortom: informatie over het gebruik van de nachtbussen van circa een jaar geleden toen de aanbesteding was zou er gewoon moeten zijn en zou gewoon aan de gemeenteraad gegeven moeten kunnen worden!”

Connexxion gaat het aantal reizigers monitoren maar wil actuele cijfers nu niet geven omdat er nog een rechtszaak loopt over de gunning van de nieuwe vervoersconcessie. “Op zich is dat nog wel te begrijpen. Maar wij vinden dat bij openbaar vervoer openbare informatie hoort. Het exacte gebruik van het OV zou via open data altijd inzichtelijk moeten zijn. Dat vergt echter wijziging van landelijke afspraken”.

Minder subsidie bij reizigersgroei

NS vraagt voor de proef maximaal 50.000 euro subsidie per jaar. Dit bedrag is echter nog niet onderbouwd. De definitieve offerte volgt nog maar nu al is een besluit van de gemeente nodig omdat de dienstregeling altijd al een jaar van te voren wordt gemaakt. De ChristenUnie vind het bedrag aan de hoge kant en wil een goede onderbouwing. Ook zou er een afspraak moeten komen dat de bijdrage van de gemeente omlaag gaat in het 2e en 3e jaar indien de proef een succes is. Nu is er echter alleen een afspraak dat risico’s worden gedeeld en dat dit in de prijs wordt verwerkt. Visser: “Ik heb er op aangedrongen dit toch meer concreet te maken. We weten natuurlijk niet hoeveel reizigers de trein gaan gebruiken dus een marge mag er zeker zijn, maar als het echt een doorslaand succes is dan moet de gemeentelijke bijdrage omlaag. Financiering van treinen is uiteindelijk niet een taak van de gemeente.”

Fietsenstalling

De wethouder kreeg van de meeste partijen geen steun voor een extra uitgave van 17500 euro per jaar voor het 1 uur langer openhouden van de fietsenstalling bij het station ten behoeve van reizigers van de nachttrein. Visser: “De wethouder is nog in onderhandeling met NS om te kijken of de fietsenstallingen rond het station beter kunnen worden beheerd. De gratis fietsenkelder is nu overvol terwijl de betaalde NS stalling voor een belangrijk deel leeg staat. De ChristenUnie wil dat er eerst een totale businesscase komt voor de stalling. De wethouder komt hiervoor nog voor de zomer met een plan. Dan is het niet handig nu al extra geld hiervoor te reserveren.”

Dat het nu nog niet zeker is of de stalling ook langer open zal gaan vindt de ChristenUnie niet erg. “Reizigers die aankomen met de nachtbus kunnen nu ook niet terecht in de stalling en bovendien is de fietsflat op het Kennemerplein 24 uur per dag geopend. Natuurlijk hebben wij het liefst ook de stalling open tot de aankomst van de laatste trein, maar ik ben ervan overtuigd dat dit ook kan zonder extra kosten voor de gemeente. Bovendien heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen dat NS meer moet bijdragen aan fietsenstallingen omdat de gebruikers klanten van NS zijn. NS heeft hiervoor zelfs een inspanningsverplichting in de nieuwe hoofdrialnetconcessie.”

Extra treinen

Met de proef komt er 1 extra trein tussen Haarlem en Amsterdam. Succes is niet gegarandeerd. Een vergelijkbare proef in Noord-Brabant die bestond uit veel meer treinen in de nacht is inmiddels fors beperkt omdat er te weinig reizigers gebruik van maakten. “Het is daarom goed dat in Haarlem wat voorzichtiger wordt begonnen. Maar als de proef een succes is moet hij wat betreft de ChristenUnie wel snel kunnen worden uitgebreid. Verzoeken om ruimte op het spoor moeten echter meer dan een jaar van te voren bij ProRail worden aangevraagd. Daarom is het handig als die ruimte nu al wordt geclaimd zodat bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden in andere nachten worden gepland”

« Terug