Stadsdistributie naar 0 emissie in 2025

DSC02786.JPGdonderdag 28 januari 2016 22:14

Haarlem heeft de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek getekend. Samen met ondernemings-, branche- en belangenorganisaties, voertuigproducenten, logistieke dienstverleners, verladers en winkeliers worden hiervoor plannen uitgewerkt zowel landelijk als lokaal. Zero emissie is mogelijk door introductie van elektrisch vervoer en door slimmere logistiek. De ChristenUnie heeft aangedrongen op meer tempo met het weren van vrachtwagens op smalle wegen.

De komende tijd onderzoekt het college samen met alle partners in de Green Deal verschillende mogelijkheden zoals het instellen van een milieuzone voor vervuilende vrachtwagens, het verruimen van venstertijden zodat vrachtwagens ook buiten de ochtendspits kunnen rijden of meerdere winkels kunnen bevoorraden en de oprichting van een stadsdistributiecentrum zodat grote vrachtwagens hun goederen aan de rand van de stad afleveren en het centrum wordt bevoorraad met kleinere vrachtwagens die efficiënt leveringen bundelen op een route.

De ChristenUnie heeft gevraagd ook te kijken naar de vele scooters van maaltijdbezorgdiensten. Raadslid Frank Visser: “Een subsidie voor elektrische scooters is nu niet bepaald een succes. Ga aan tafel met de bezorgrestaurants en kijk of je een lokale Green Deal kunt maken. Daar zou dan een afspraak in kunnen staan dat vanaf 2020 alle bezorgscooters elektrisch zijn.”

De ChristenUnie vindt daarnaast dat er meer werk moet worden gemaakt van andere routes voor vrachtwagens. “In 2011 heeft de raad al een motie hierover aangenomen en in 2014 opnieuw. Nog steeds mogen er vrachtwagens rijden over bijvoorbeeld de Schouwtjeslaan en Pijlslaan die hierdoor erg onveilig zijn voor fietsers. Vrachtwagens zou je uit dit soort smalle straten moeten weren. Laat deze vrachtwagens een stukje omrijden via de Westelijke Randweg en de Wagenweg. Dat is veel veiliger en het scheelt nauwelijks tijd. Het college wijst er op dat hiermee de verkeersdruk zich verplaatst, maar dat is acceptabel als hierdoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd.”

De wethouder wil nu met de vervoerders afspraken maken over voorkeursroutes. “Ik vraag mij af wat nu het bezwaar is tegen een simpel inrijverbod, eventueel afhankelijk van de lengte en breedte van de vrachtwagen en uiteraard met uitzondering van bestemmingsverkeer zoals een verhuiswagen. Ik betwijfel sterk of een vrijblijvende routekaart gaat werken. Een verbodsbord is voor iedereen duidelijk. De raad vraagt hier nu al vijf jaar naar, het is nu tijd voor een duidelijk besluit!”

Voor de korte termijn zijn er al wel resultaten geboekt voor de Gasthuisstraat die nu regelmatig geheel wordt geblokkeerd door vrachtwagens die aan het lossen zijn. De Marqt zal voortaan bevoorraden via de Gedempte Oudegracht en de Dekamarkt zal alleen nog in de ochtend voorraden aanvullen. Raadslid Frank Visser: “Nog beter zou zijn als de Dekamarkt met de grote vrachtwagens ook alleen nog maar zou bevoorraden via de Gedempte Oudegracht maar dit vraagt grote bouwkundige aanpassingen”

Tenslotte heeft de ChristenUnie gevraagd om bij de uitwerking van de plannen ook duidelijk te maken wat de tussendoelen zijn om in 2025 te komen tot zero-emissie.

« Terug