Samen tegen armoede

Euroszaterdag 30 januari 2016 12:08

Het college is met een serie voorstellen gekomen onder het motto "Samen tegen armoede" om de verschillende regelingen voor minima in Haarlem te verbeteren. De ChristenUnie steunt deze voorstellen, maar ziet ook ruimte voor meer verbeteringen. Wij hebben daarom een voorstel van de PvdA gesteund om in Haarlem te komen tot een kindpakket in plaats van allemaal losse regelingen die gericht zijn op kinderen. Zorgelijk zijn de financiƫn want in 2019 is er 8 ton minder en er komen mogelijk nog tegenvallers. Kortom: kunnen we dit mooie pakket volgend jaar nog steeds overeind houden?

De verbetering van de regelingen is mogelijk doordat er de afgelopen jaren geld over bleef. Dit komt omdat niet iedereen die recht heeft op deze voorzieningen hier gebruik van maakt. Vaak komt dit door onbekendheid met deze regelingen. Schaduwraadslid Rosa Barth: “Hier moeten we ons niet bij neerleggen. Wij willen dat er beter wordt gecommuniceerd over de regelingen. We moeten creatieve manieren zoeken om de doelgroep te bereiken en aanvraagprocedures waar mogelijk vereenvoudigen.”

Verstopte bezuinigingen

Wat een beetje verstopt zit in het collegevoorstel is een forse bezuiniging van bijna 8 ton op de inkomenstoeslag vanaf 2019 omdat dan de Klijnsma gelden stoppen. Schaduwraadslid Rosa Barth: “Leggen we ons hierbij neer of is onze insteek: we gaan ons best doen dat we zoveel mensen uit de armoede halen dat we tegen die tijd de inkomenstoeslag niet hoeven te verlagen? Het is wat ambitieus misschien, maar die insteek mis ik wel een beetje in het stuk.”

Er dreigt verder nog een bezuiniging van 3,5 ton vanuit het rijk in verband met de wijzigingen in de kinderopvang en ook komen er mogelijk nog tegenvallers in verband met de komst van statushouders. De ChristenUnie vreest dus dat er straks toch weer gesneden moet worden in de minimaregelingen.

Meer mensen inkomenstoeslag

Met name de verhoging van de inkomensgrens naar 115% vind de ChristenUnie heel goed. Hierdoor komen er meer mensen in aanmerking voor de inkomenstoeslag. Mooi meegenomen is dat de uitvoering van de maatregel hierdoor ook eenvoudiger wordt omdat dan voor alle regelingen dezelfde inkomensgrens geldt.

Prima is ook de focus op kinderen en jongeren. Zoals het brugklaspakket. Rosa Barth: “Ik wil daarbij wel opmerken dat ook op basisschool een computer al onmisbaar is voor je huiswerk! De ChristenUnie heeft daarom van harte het voorstel van de PvdA meegetekend om te bekijken of de diverse kindregelingen kunnen worden samengevoegd tot een kindpakket zoals andere gemeenten ook al doen.”

Kijk naar de uitstroom

De ChristenUnie mist nog wel als speerpunt: zorgen voor uitstroom uit armoede. “Wat zijn succesfactoren, wat werkt minder goed. We moeten dit inzichtelijk maken en kijken hoe we met deze kennis het pakket over een tijdje verder kunnen verbeteren. Volg dus mensen en leer daarvan! Ook mis ik een organisatorische analyse: hoeveel ambtelijke capaciteit kost elke regeling en gaan we dingen anders doen als we vanuit die bril kijken?”

Nieuwe armen

De ChristenUnie vroeg ook aandacht voor nieuwe categorien inwoners die te maken krijgen met armoede. Rosa Barth: “Mooi dat er wordt gekeken naar het helpen van ZZP-ers in de problemen maar er zijn meer nieuwe armen en die mis ik in het verhaal. Ik heb het over mensen die het goed voor elkaar hebben maar door domme pech zoals het verlies van een baan of een scheiding en met een huis onder water ineens zwaar in de problemen zitten. Als we deze mensen snel helpen kunnen grotere problemen worden voorkomen.”

Collectieve zorgpolis

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om weer een collectieve zorgpolis in te voeren voor mensen in de bijstand. Deze regeling is eerder afgeschaft vanuit de gedachte dat dit een eigen verantwoordelijkheid is voor mensen en het ook veel organisatie vraagt van de gemeente. In de praktijk blijken de zorgkosten echter voor veel mensen een probleem te zijn. “De ChristenUnie vindt het goed dat deze maatregel opnieuw wordt bekeken. Maar in het stuk staat ook een alternatief namelijk een lokale zorgtoeslag en die zou zelfs automatisch naar alle Haarlempas houders kunnen gaan. Dit is veel laagdrempeliger en eenvoudiger in uitvoering. Volgens mij bereik je daar ook meer mensen mee. Los daarvan kan je dan wel een collectiviteit aanbieden zoals zoveel organisaties doen, maar dat is veel minder geregel. Ik zou dit alternatief daarom ook graag onderzocht zien.”

« Terug