Maak Haarlem toegankelijk

DSC02763.JPGwoensdag 10 februari 2016 21:53

De ChristenUnie wil dat mensen met een beperking in Haarlem volwaardig mee kunnen doen. “Toegankelijkheid wordt wat ons betreft de nieuwe norm en dat gaat verder dan goede bedoelingen”, zegt fractievoorzitter Frank Visser. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. “Zelfs het gloednieuwe stadskantoor is nog niet goed toegankelijk en bij loket Haarlem, speciaal bedoeld voor ouderen, moet je over een drempel.” De partij wil dat deze knelpunten snel worden aangepakt en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Samen met de doelgroep

De Tweede Kamer stemde onlangs in met het ratificeren van het VN-verdrag voor mensen met een Beperking. Een langgekoesterde wens van de ChristenUnie. “Iedereen maakt deel uit van de samenleving, ook mensen voor wie het moeilijk is om mee te doen. Mensen met een fysieke beperking, maar ook mensen met een niet-zichtbare beperking” aldus Frank Visser.

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2017 de plicht om toegankelijkheid als uitgangspunt te nemen. Niet alleen in openbare gebouwen en bij verkiezingen maar ook in het sociale domein. De ChristenUnie pleit voor het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Een belangrijke afspraak die door de Tweede Kamer werd gemaakt, is dat de doelgroep hierbij betrokken wordt. Frank Visser: "Daarom vragen we het college om zo snel mogelijk met de doelgroep en hun organisaties om tafel te gaan om te inventariseren wat er al is en wat er nog nodig is aan afspraken en maatregelen."

Meedoen

De ChristenUnie hoopt zo op tijd voorbereid te zijn op de invoering van nieuwe wetgeving op het gebied van toegankelijkheid. “Het zal aankomen op de praktijk. Woorden zijn mooi, maar mensen met een beperking wachten op daden. Meedoen, voor alle Haarlemmers, daar gaat het ons om.” De ChristenUnie wil daarom dat alle gemeentelijke gebouwen toegankelijk worden, ook als ze geen loketfunctie hebben. Ook vraagt de partij aan het college in gesprek te gaan met winkeliersverenigingen en afdeling Haarlem van Koninklijke Horeca Nederland om de toegankelijkheid te verbeteren. “Veel winkels en cafés geven al het goede voorbeeld maar er zijn nog genoeg drempels die moeten worden geslecht.”

Haarlem, 10 februari 2016

 

Raadsvragen ex artikel 38

Betreft: toegankelijkheid

Geacht College,

Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over de toegankelijkheid van openbare gelegenheden in Haarlem. Aanleiding hiervan is de recente ratificatie door Nederland als één van de laatste landen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In andere landen is vaak al veel meer gedaan om openbare gebouwen en de openbare ruimte toegankelijk te maken. Wij hebben de indruk dat ook Haarlem nog veel huiswerk te doen heeft om te voldoen aan dit VN-verdrag wat ook blijkt uit een brief aan de gemeenteraad d.d. 24 januari 2016 onder stuknummer 2016042051. Wij zijn benieuwd welke voornemens u als college op dit vlak heeft.

Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

 

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Vragen:

 1. Bent u het met de fractie van de ChristenUnie eens dat de ratificatie van het VN-verdrag een noodzakelijke en positieve stap is naar een inclusieve samenleving voor alle burgers van Haarlem?
 2. Op welke wijze legt de gemeente Haarlem nu al beleid en verordeningen langs de lat van het VN-verdrag? Wat gaat hierin veranderen?
 3. Er is nu specifiek vastgelegd dat gemeenten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook moeten beschrijven hoe zij willen meewerken aan de uitvoering van het VN-verdrag. Wat betekent dat voor ons huidige beleid in het sociale domein?
 4. Op welke termijn kan het college de raad een plan aanbieden voor een Lokale Inclusie Agenda?
 5. Op welke manier gaat u de doelgroep (mensen met een beperking en hun organisaties) betrekken bij het opstellen van deze agenda?
 6. Bent u ermee bekend dat het stadskantoor aan de Raaks op de volgende punten niet toegankelijk is en kunt u aangeven wanneer deze problemen zijn opgelost?
  1. Geen invalidenparkeerplaats terwijl de parkeergarage geen alternatief is omdat de lift in de parkeergarage alleen bereikbaar is met zware drangers, onmogelijk vanuit rolstoel
  2. Computerschermen in de hal die niet vanuit een rolstoel te bedienen zijn
  3. Balie die te hoog is voor bezoekers in een rolstoel
  4. Te klein pasfotohokje
  5. Pinautomaat die niet naar beneden kan
 7. Bent u ermee bekend dat Loket Haarlem in Schalkwijk door een drempel moeilijk zelfstandig toegankelijk is voor mensen in een rolstoel terwijl dit loket bedoeld is voor ouderen en juist deze doelgroep vaak slechter mobiel is?
 8. Deelt u de mening dat op grond van het VN-verdrag alle gebouwen van de gemeente toegankelijk moeten zijn, ongeacht of ze een loketfunctie hebben of niet?
 9. Kunt u aangeven in hoeverre gebouwen van de gemeente toegankelijk zijn en welke acties u onderneemt in de gevallen waar deze gebouwen nog niet volledig toegankelijk zijn?
 10. Bent u bereid in overleg te gaan met winkeliersverenigingen en Koninklijke Horeca  Nederland afdeling Haarlem om te stimuleren dat ook alle winkels en horecagelegenheden in Haarlem, voor zover dat nog niet het geval is, toegankelijk worden?
 11. Er zijn landelijk afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van verkiezingen. Zijn we in Haarlem daarop momenteel al voorbereid? Kunnen kiezers met een beperking zonder problemen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 bij elk stemlokaal?

« Terug

Archief > 2016 > februari

Geen berichten gevonden