Behoud lijn 14 op Eksterlaan

WP_20160325_16_53_24_Pro.jpg17-03-2016 21:18 17-03-2016 21:18

De Eksterlaan in Haarlem-Noord wordt eindelijk opnieuw ingericht. Connexxion vindt echter dat er te veel drempels zitten in het plan en dreigt lijn 14 van de Eksterlaan weg te halen. Hierdoor dreigen grote delen van het Vondelkwartier en de Vogelbuurt straks geen openbaar vervoer meer te hebben. De ChristenUnie wil daarom dat de plannen worden aangepast.

De raadscommissie beheer besprak op initiatief van de ChristenUnie het voorlopig ontwerp voor de Eksterlaan. De meeste fracties vonden het ontwerp waarbij op de Eksterlaan fietsstroken en verkeersdrempels prima. De ChristenUnie had echter bij Connexxion nagevraagd wat dit plan betekent voor buslijn 14 die nu tussen Haarlem station, Delftplein, Spaarndam en Halfweg rijdt.

De reactie was duidelijk: “Als de gemeente met het ontwerp tegen het advies van de politie, de provincie en Connexxion in gaat, rest ons weinig anders dan een andere busroute te zoeken voor lijn 14.”

Raadslid Frank Visser: “Is dat wat de wethouder wil? Dan moet het ontwerp aangepast want moet de bushalte uit het ontwerp weg want die wordt dan straks toch niet meer gebruikt! De ChristenUnie wil echter lijn 14 op de Eksterlaan behouden. Daarom stellen wij voor opnieuw in gesprek te gaan met Provincie en Connexxion. Een mogelijk compromis is het aantal drempels te halveren en de 3 overblijvende drempels te vervangen door bredere plateaus wat voor busreizigers comfortabeler is. Die plateaus kunnen aan de koppen van de laan en in het middengebied. Bij de koppen van de laan moet wel gekeken worden naar de bocht die de bus moet maken want anders is de kans op slingeren en op schade groot.”

De wethouder wil nog geen toezeggingen doen en wil eerst afwachten wat er uit de participatie komt. Wel gaf de wethouder aan liever niet minder drempels te gebruiken omdat het dan voor auto’s verleidelijk is te hard te gaan rijden. Frank Visser: “Dat gebeurt vooral als de afstand tussen drempels te groot is. Maar als de door ons voorgestelde plateaus breed worden gemaakt dan valt dat reuze mee.”

De ChristenUnie is wel positief over de aanpassing van de parkeerplaatsen bij de Dekamarkt en de sportschool. Visser: “Auto’s parkeren hier nu haaks op de weg wat tot gevaarlijke situaties leidt. Straks geldt langs de hele Eksterlaan langsparkeren. Dat is veel veiliger.”

« Terug