Vervolgonderzoek Blijf Groep

logoblijfgroepdonderdag 17 maart 2016 23:12

Op verzoek van de gemeenteraad stelt het college een nieuw onderzoek in naar de vermeende misstanden in Blijf Groep, locatie Heemskerk. Haarlem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van vrouwenopvang. Des te pijnlijker is het dat klokkenluiders naar buiten hebben gebracht dat er misstanden zijn. Zo werden de wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten slecht onderhouden, brak er schurft uit, zouden vrouwen worden aangezet tot prostitutie en te maken hebben gekregen met initimatie door medewerkers en niet serieus worden genomen binnen de interne klachtenprocedure van Blijf Groep.

Eind 2015 is een onderzoek in opdracht van de Blijf groep gepresenteerd en enkele inspectierapporten van de GGD. Problemen met de schoonmaak van de voorziening zouden inmiddels opgelost zijn. Wel zou de locatie door de indeling niet meer voldoen aan de huidige normen. Er is echter voor gekozen de locatie open te houden omdat een nieuwe locatie nog niet is gerealiseerd en er een groot tekort is aan opvangplekken.

Vanuit de gemeenteraad waren er echter twijfels of met deze onderzoeken alles boven tafel is gekomen en of het onderzoek voldoende onafhankelijk was. In de commissie Samenleving is daaro besloten dat er onafhankelijk onderzoek moet komen, geïniteerd door Haarlem zelf. Blijf Groep heeft te kennen gegeven mee te willen werken aan elke vorm van onderzoek. Alle politieke partijen hebben meegedacht over de onderzoeksvragen. Deze zijn als volgt geformuleerd:

  1. Welke door de klokkenluider(s) gemaakte meldingen over misstanden bij de Blijf Groep locatie Heemskerk komen overeen met de werkelijkheid?
  2. Welke rol speelde het functioneren van de Blijf Groep hierbij? Denk hierbij aan de rol van de medewerkers, de gebruikte methodieken, de klachtenprocedures, de locatie en de organisatie (management en communicatie)?
  3. Welke rol speelde de gemeente heirbij vanuit zowel haar beleidsmatige, opdracht gevende en controlerende taken als centrumgemeente?

In de vergadering van 17 maart 2016 is de onderzoeksopzet gepresenteerd. De ChristenUnie is tevreden over de onderzoeksvragen en daarbij horende subvragen.

Het onderzoek zal 50.000 euro kosten en wordt betaald uit het gemeentelijk budget voor vrouwenopvang, aangevuld vanuit de reserve sociaal domein. Het college heeft de voorkeur om zelf een voorschot te doen, voordat dit regionaal besproken wordt. Dit om geen vertraging in het proces op te lopen.

Het onderzoek zou eerst alleen betrekking hebben op gebeurtenissen in 2015. Schaduwraadslid Rosa Barth: “Vanuit de klokkenluiders en online documenten blijkt dat de problemen zich al voordeden vanaf 2012. Waarom zouden we dan alleen kijken naar 2015? Laten we in elk geval 2014 ook meenemen en het liefst 2012 en 2013 ook.” De kosten zullen dan wel hoger uitvallen. De VVD en SP vielen haar bij. Na stemming is met een grote meerderheid besloten dat 2014 ook meegenomen wordt in het onderzoek. 

« Terug

Archief > 2016 > maart

Geen berichten gevonden