Kermis Zaanenlaan niet langer dan 12 dagen

IMG_5335.JPG01-04-2016 12:48 01-04-2016 12:48

Bewoners rond de Zaanenlaan werden deze maand overvallen door het bericht dat de kermis dit jaar zou worden verlengd tot 13 dagen. En dat terwijl in 2009 de afspraak is gemaakt dat de kermis niet langer dan 12 dagen zou duren. Samen met Trots Haarlem diende de ChristenUnie een motie in om de kermis niet langer te laten duren.

Burgemeester Schneiders verklaarde in de gemeenteraad dat hij een pragmatische oplossing dacht te hebben gevonden. Bewoners willen immers ook al jaren de woonwagens van de kermisexploitanten weg hebben uit het Zaanenpark en langs de Orionweg. Dit zou ook de veiligheid verbeteren rond het kermisterrein. Bij het Kennemer Sportcenter is er nu door de gemeente voor de woonwagens een alternatieve locatie gevonden. Hier moet echter geïnvesteerd worden in voorzieningen zoals aansluitingen voor elektra en sanitair. De kermisexploitanten willen de benodigde 15.000 euro hiervoor neerleggen onder voorwaarde dat de kermis dan een dag eerder open mag gaan.

Raadslid Frank Visser: “Ik snap het pragmatisme van de burgemeester, maar hij had de bewoners hier niet mee mogen overvallen. De burgemeester wist hoe gevoelig dit ligt in de buurt. Er is niet voor niets in het verleden een afspraak gemaakt met de bewoners over de duur van de kermis en deze afspraak wordt nu eenzijdig geschonden. De burgemeester had beter de tijd kunnen nemen tot volgend jaar om met een breed gedragen plan te komen of als gemeente zelf de voorzieningen kunnen betalen bij het Kennemer Sportcenter.”

Uiteindelijk steunde een meerderheid van de gemeenteraad de motie niet omdat de burgemeester toezegde dat de kermis volgend jaar weer gewoon 12 dagen zal duren en de meeste fracties de verplaatsing van de woonwagens sowieso door willen laten gaan. Frank Visser: “Ik ben ook blij met de verplaatsing van de woonwagens, maar toch vind ik het jammer dat dit besluit is genomen. Dit is namelijk geen goede start voor een nieuw gesprek met de buurt. De ChristenUnie vindt ook dat de gemeente meer open moet staan voor suggesties uit de buurt. Waarom moeten alle attracties bijvoorbeeld altijd op dezelfde plek staan? Nu hebben steeds dezelfde bewoners twee weken lang felle lichten hun slaapkamer in schijnen. Ook is de compensatie voor bewoners voor de overlast wel erg schamel. Tenslotte moeten we ook de vraag durven stellen of de kermis in de toekomst niet beter op een andere locatie kan worden gehouden, bijvoorbeeld bij de Veerplas. De kermis is de laatste jaren steeds groter geworden en ik vraag mij af of je dit nog wel in een woonwijk kunt doen. Het is heel wat anders dan een dorpskermis die er maar een paar dagen staat”

Motie Vreemd: Kermis Zaanenlaan, hou het gezellig voor iedereen. Max 12 dagen

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 31 maart 2015

Constaterende dat:

  • De beide kermissen in Haarlem tot de langst aaneengesloten in heel Nederland behoren. Centrum op plaats 1 en Zaanenlaan op plaats 3.
  • Het aantal uur dat de Kermis Zaanenlaan open is,  in de loop der jaren al toegenomen met 35 uur
  • Het aantal en de grootte van de attracties in de loop der jaren is toegenomen.

Voorts constaterende

  • De kermis op de Zaanenlaan altijd als een familie kermis bedoelt is.
  • In 2009 door de burgemeester in een brief is gezegd dat de kermis maximaal 12 dagen zal duren.
  • De verlening van 12 naar 13 dagen als donderslag bij heldere hemel komt voor de buurtbewoners.

Overwegende dat:

  • Door de toename van het aantal uur, de toename van het aantal attracties en de toename van het aantal dagen nu van 12 naar 13, de impact en overlast van kermis Zaanenlaan voor de omwonenden ook toeneemt. 

Draagt het college op:

  • De kermis Zaanenlaan in totaal altijd maximaal 12 dagen te laten duren en niet nu plots een dag uit te breiden naar 13 dagen.

 En gaat over tot de orde van de dag.

Sander van den Raadt, Trots Haarlem

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug

Archief > 2016 > april

Geen berichten gevonden