Nieuwe woonwijk Remise geeft parkeerproblemen

20160401 Stedenbouwkundig plan de Remise01-04-2016 13:52 01-04-2016 13:52

Een grote groep bewoners van de Geweerstraat en Boogstraat in de Leidsebuurt is in verzet gekomen tegen de bouwplannen voor het voormalige Connexxion terrein langs de Leidsevaart. De nieuwe wijk de Remise moet autoluw worden maar zal juist tot extra verkeersoverlast leiden in de omliggende straten. Raadslid Frank Visser: “De communicatie met de buurt is niet goed gegaan. Partijen stonden te veel tegenover elkaar en de gemeente had beter zijn best moeten doen om met een voorstel te komen dat wel draagvlak heeft in de buurt”

De gemeente is al jaren in gesprek met een werkgroep van omwonenden. Deze waren er tegen dat de nieuwe wijk via de smalle Geweerstraat en Boogstraat ontsloten zouden worden omdat dit hele smalle straten zijn waar bovendien de parkeerdruk al erg hoog is. Ontsluiting via deze straten zou er toe leiden dat bezoekers van de nieuwe wijk hier ook zouden willen gaan parkeren omdat de nieuwe wijk zelf autoluw wordt en alleen bereikbaar voor auto’s van bewoners zelf met een toegangspas. Visser: “Eigenlijk is het heel scheef. Nieuwe bewoners krijgen straks een mooie autoluwe wijk en bewoners in omliggende straten krijgen juist meer parkeeroverlast. Waarom is er niet gekeken hoe de parkeerproblemen in deze bestaande straten kunnen worden verminderd? Waarom is er niet gekeken naar een parkeeroplossing voor de hele wijk zodat ook de Geweerstraat en Boogstraat autoluw zouden kunnen worden?”

De nieuwe wijk zou volgens de omwonenden eigen aansluitingen moeten krijgen op de Leidsevaart en de Stephensonstraat zodat het autoverkeer niet door de smalle straten in de wijk zou lopen. Een aansluiting op de Stephensonstraat zou echter volgens het college niet mogelijk zijn omdat dan een gebouw gesloopt zou moeten worden. De aansluiting op de Leidsevaart zou slechts in 1 richting mogelijk zijn. 2 richtingsverkeer zou te gevaarlijk zijn en lastig voor Spaarnelanden omdat vuilniswagens dan in het gebied zouden moeten keren.

Door de patstelling besloot het college wel het bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad zonder verkeerscirculatieplan. Daar werd in 2015 door het college echter verzekerd dat verschillende verkeersontsluitingen nog mogelijk waren en dat hierover met de wijk verder zou worden gesproken. Frank Visser: “Nu achteraf blijkt dat het college daarbij de bal volledig bij de bewoners heeft gelegd. Met de randvoorwaarden die het college stelde was de variant van de bewoners die wel paste in het bestemmingsplan de facto niet mogelijk. De bewoners hebben daarom vorig jaar de handdoek in de ring gegooid. Nu de bouw bijna start hoorden de overige bewoners van de wijk tijdens een informatieavond ineens dat de ontsluiting toch door hun straten komt te lopen. Gevolg was een volle publieke tribune bij de gemeenteraad”

De SP had aangekondigd met een motie te komen om het verkeersplan alsnog aan te passen en de ChristenUnie wilde deze graag steunen. De wethouder heeft echter toegezegd opnieuw met de bewoners te gaan praten en nogmaals te kijken naar een directe ontsluiting op de Leidsevaart. Visser: “Ik hoop dat het plan nu alsnog wordt aangepast zodat de Geweerstraat en Boogstraat worden ontzien. Het lastige is dat de locaties van de bouwblokken nu al vrijwel geheel vast liggen. Veel schuiven kan dus niet meer.”

De ChristenUnie hoopt dat het college leert van deze gang van zaken voor volgende projecten. Wij zien de volgende leerpunten:

-          Je moet nooit de inrichting van de openbare ruimte en de verkeerscirculatie als sluitpost zien van een plan. Het is juist een randvoorwaarde.

-          Ook moet je bij een bouwplan verder kijken dan alleen het gebied van het plan. De effecten voor de omgeving moeten minstens net zo zwaar wegen. Streef ernaar dat de omgeving er ook beter van wordt

-          Bij participatie met bewoners moet je de hele wijk betrekken in een vroeg stadium. Nu zat een kleine werkgroep van bewoners met een onmogelijke opgave en werd de rest van de wijk in een veel te laat stadium overvallen

 

« Terug

Archief > 2016 > april

Geen berichten gevonden