Een omgevingshandboek Haarlem duurt helaas nog jaren

DSC02677.JPG01-04-2016 14:23 01-04-2016 14:23

Het college is voor elk stadsdeel een handboek aan het maken met richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit handboek omschrijft de inrichting van wegen zoals het wegprofiel en de te gebruiken materialen zoals vuilnisbakken, paaltjes, stoeptegels, enzovoort. Raadslid Frank Visser: “Mooi dat dit er komt want het voorkomt een ratjetoe. Maar wij hadden liever 1 handboek voor de hele stad gezien.”

Er worden nu per stadsdeel een handboek gemaakt van meer dan 100 pagina’s dat slechts op kleine onderdelen accentverschillen bevat met het handboek voor andere stadsdelen. Dit kost onnodig veel ambtelijke capaciteit en maakt het er voor burgers ook niet duidelijker op. Visser: “Sommige verschillen zijn nu ook niet verklaarbaar. Zo bevat het handboek van Schalkwijk wel een profiel voor een fietsstraat, maar die van Noord niet terwijl daar ook fietsstraten zijn en er andere wegen zijn die heel goed in de toekomst een fietsstraat zouden kunnen worden.”

De ChristenUnie heeft daarom in de gemeenteraad een motie ingediend om te komen tot 1 omgevingshandboek voor de hele stad met ruimte voor accenten per stadsdeel. Visser: “Iedereen begrijpt dat sommige wegindelingen in Schalkwijk heel goed toe te passen zijn maar dat je daarmee niet moet aankomen in de Bomenbuurt.”

De wethouder zag dit echter niet zitten en wil eerst alle handboeken afmaken. Er zijn er nu drie (Centrum, Noord en Schalkwijk) en er volgen er later dit jaar nog drie (Waarderpolder, Oost en Zuidwest).

Visser: “Jammer dat het college nu niet in 1x doorpakt en alle handboeken bundelt tot 1 handzaam omgevingshandboek voor de hele stad zoals ook veel andere gemeenten doen”. Wel heeft de wethouder toegezegd in 2018 of 2019 opnieuw ernaar te kijken. Het handboek voor het Centrum moet dan worden geactualiseerd en dit zou een goed moment kunnen zijn om alle handboeken samen te voegen. Een meerderheid van de raad vond deze toezegging voldoende en steunde daarom niet de ChristenUnie-motie.

Op aandringen van de ChristenUnie zal er wel nog een correctieslag plaatsvinden in de handboeken voor Noord en Schalkwijk. Ook komt er voor de drie nog te schrijven handboeken meer ruimte voor participatie van onder meer Fietsersbond en Bomenwacht om te voorkomen dat bij deze handboeken ook achteraf nog een correctieslag nodig is.

MOTIE Haarlems Handzame Omgevingshandboek

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 31 maart 2016,

Constaterende dat:

  • Haarlem straks als gevolg van de Omgevingswet één Omgevingsvisie zal hebben in plaats van de bestaande sectorale ruimtelijke visies;
  • Haarlem straks als gevolg van de Omgevingswet één Omgevingsplan zal hebben in plaats van tientallen Bestemmingsplannen;
  • Het college drie Handboeken Inrichting Openbare Ruimte heeft vastgesteld en voornemens is er nog eens drie vast te stellen, voor elk stadsdeel één;
  • Het college heeft toegezegd de HIOR’s voor Noord en Schalkwijk nog een keer na te lopen op technische fouten en naar aanleiding van technische suggesties van de commissie beheer;
  • De nu vastgestelde handboeken al meer dan 100 blz. per handboek bevatten;
  • De teksten in het visie-deel, de profielen, de detailleringen en de objecten voor de verschillende stadsdelen in belangrijke mate overeenkomsten vertonen en waar er verschillen zijn deze soms niet verklaarbaar zijn en niet zijn toegelicht;
  • Eén omgevingshandboek tegenstrijdigheden voorkomt, ambtelijke tijd en capaciteit spaart en leidt tot een veel handzamer handboek terwijl er ruimte blijft voor accenten per stadsdeel;

Verzoekt het college

Niet meer te starten met het opstellen van een HIOR Oost, een HIOR Waarderpolder en een HIOR Zuidwest maar één Omgevingshandboek voor de hele stad te maken waarin ook de reeds vastgestelde HIOR’s worden geïntegreerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

 

 

 

Frank Visser               Gertjan Hulster

ChristenUnie               Actiepartij

« Terug

Archief > 2016 > april

Geen berichten gevonden