Herinrichting Velserstraat met botsende belangen

IMG_5360.JPG15-04-2016 14:42 15-04-2016 14:42

De Velserstraat in het Kleverpark wordt opnieuw ingericht. De belanghebbenden hebben echter uiteenlopende standpunten. Bewoners willen een 30 km inrichting, behoud van klinkers in verband met de uitstraling en behoud van de brede stoepen. Connexxion wil juist asfalt en 50 km/uur voor buslijn 2. En de Fietsersbond wil het liefst fietspaden maar dat gaat ten koste van de bomen. Daarom is de Fietsersbond ook akkoord met fietsstroken maar dan wel met 30 km/uur en in asfalt.

Het lijkt er dus op dat er niet een plan te maken is waar iedereen tevreden mee zal zijn. Wat het debat complex maakte was dat er bovendien veel onduidelijkheid was over eerdere besluiten van de gemeente. Volgens verschillende insprekers klopte de informatie die de wethouder had opgeschreven in de zogenaamde startbrief met de uitgangspunten van het project niet. In het Haarlems Verkeers en Vervoersplan (HVVP) staat de weg als 50 km/uur ingetekend maar in recentere stukken staat steeds 30 km/uur als gevolg van een bespreking jaren geleden in de gemeenteraad. De wethouder hield echter vast aan 50 km/uur omdat dat in het officiele HVVP staat. Bovendien zou de 30 km/uur gekoppeld zijn aan een knip in de Schoterweg die er nooit is gekomen. Raadslid Frank Visser: “De gemeente heeft zijn dossiers niet op orde. De Fietsersbond heeft besluitvorming die al loopt sinds 1998 op een rij gezet en hier blijkt gewoon uit dat 30 km/uur al jarenlang het uitgangspunt is. Door de jaren heen vind je dat in veel stukken terug. De aangrenzende van Ostadestraat is bovendien al als 30 km/uur weg ingericht”

Een ruime meerderheid van de commissie beheer heeft aangegeven te kiezen voor 30 km/uur. Ook lijkt er een meerderheid te zijn voor asfalt. De ChristenUnie vindt deze keuze echter niet ideaal. “Vanuit het perspectief van de fiets en van de verkeersveiligheid is dit een goede oplossing. Maar het verkeer in deze straat is zo druk en de bussen rijden zo vaak, in de spits zelfs 6x per uur per richting, dat ik voorzie dat bussen straks langzaam achter de fietsers moeten aanrijden of op gevaarlijke wijze gaan inhalen. Dan rijden de bussen geen 20 of 30 km/uur maar misschien slechts 10 km/uur. Ik voorzie daarom verzet van Connexxion en de concessieverlener, de provincie Noord-Holland. Extra reistijd betekent immers dat de uitvoering van de OV-concessie duurder wordt”

De ChristenUnie heeft er daarom voor gepleit eerst goed bomenonderzoek te doen. Visser: “Pas als we weten wat de nog te verwachten levensduur is van de lindes in deze straat weten we of we rekening moeten houden met de huidige plek van de bomen of dat we eventueel ook een plan kunnen maken dat uitgaat van kap van de bomen en aanplant van nieuwe jonge bomen. In dat laatste geval zie ik veel liever een inrichting zoals in de Van Ostadestraat. Dit is weliswaar een 30 km gebied maar wel met vrijliggende fietspaden. Dit is veel veiliger voor fietsers en zorgt er bovendien voor dat bussen wel goed kunnen doorrijden zonder dat ze te hoge snelheden halen die niet passen in deze straat”

« Terug

Archief > 2016 > april

Geen berichten gevonden