Meer inzicht nodig in subsidies welzijnswerk

buuv15-04-2016 23:14 15-04-2016 23:14

Het college heeft voor 3 jaar de subsidies vastgesteld voor diverse jeugd- en welzijnsorganisaties in de stad. De zogenaamde basisinfrastructuur. Raadslid Frank Visser: “Veel organisaties zoals Kontext, Dock, Youth for Christ doen veel goede dingen in de stad. Van straathoekwerk onder jongeren tot ouderenadviseurs en maatschappelijk werk. Gezien het enorme budget dat met name naar een aantal grotere organisaties gaat vindt de ChristenUnie wel dat deze beter onderbouwd moeten worden.”

Een aantal maanden geleden heeft de commissie samenleving uitgebreid stil gestaan bij de te bereiken doelen met de basisinfrastructuur. Visser: “Wij hebben toen gepleit voor meer meetbare, SMART, doelen. Dat blijft lastig in het sociaal domein want niet alles is meetbaar maar een goede verantwoording is wel van belang. We moeten ons steeds de vraag stellen of we nog wel bezig zijn met de goede activiteiten om de mensen in de stad te bereiken die wat extra ondersteuning nodig hebben”

Het valt de ChristenUnie op dat bij de uiteindelijke verdeling van de subsidies slechts heel summier wordt verwezen naar deze vastgestelde doelen. “We hebben alleen maar een tabel gekregen met heel globaal de activiteiten en of er bij een instelling iets is veranderd aan de afspraken met de gemeente. Als er veranderingen waren dan werd dit met één regel toelichting afgedaan. Dat vind ik te weinig informatie. De inrichting van de basisinfrastructuur is hierdoor een black box. Zo lijken het allemaal zelfstandige clubs maar er wordt gelukkig ook heel veel samengewerkt. In het jeugdwerk gebeurt dat al heel intensief. Maak dat meer inzichtelijk! Er liggen daarnaast ongetwijfeld dikke prestatieplannen onder de tabel met subsidiebedragen, en die hoeven we als gemeenteraad echt niet allemaal te zien, daarvoor hebben we een college en ambtenaren. Maar iets meer duidelijkheid mag wel. Het gaat wel om belastinggeld van de burgers waar wij als raad geacht worden om te controleren of dit goed wordt uitgegeven”

Tenslotte heeft de ChristenUnie ervoor gepleit dat er in de subsidieregeling een bonus/malus regeling komt zodat prestaties worden beloond en dat innovaties in de afspraken met de bestaande aanbieders beter inzichtelijk worden gemaakt.

 

 

« Terug

Archief > 2016 > april

Geen berichten gevonden