Nieuwe windmolens Schoteroog nog niet in zicht

20140827_114719.jpg22-04-2016 10:34 22-04-2016 10:34

Twee windmolens op Schoteroog gaan snel weer draaien. De andere staan voorlopig nog stil vanwege onderdelen die vervangen moeten worden. Een vergunningaanvraag voor de vervanging van de verouderde molens door nieuwe hogere exemplaren en de bouw van eventuele extra windmolens zit er voorlopig echter niet in. Dit antwoordde wethouder Sikkema op mondelinge vragen van ChristenUnie-raadslid Frank Visser.

Een paar maanden geleden zei de wethouder al dat de windmolens weer zouden gaan draaien, mogelijk binnen een week. De windmolens staan echter nog steeds stil en daarom trok de ChristenUnie aan de bel.  Nu lijkt het er dus echt van te komen dat de windmolens weer energie gaan leveren. Vervanging van de molens door nieuwe exemplaren is echter nog niet in beeld.

Visser: “Tata Steel vraagt deze week een vergunning aan voor nieuwe windmolens op het Hoogoven terrein. De provincie Noord-Holland is tegen windmolens en wil niet meer windmolens toestaan dan ze verplicht is van het Rijk. De deadline voor een vergunningaanvraag is 15 mei. Ik wilde weten of Haarlem ook een vergunning gaat aanvragen. Helaas antwoorde de wethouder dat Haarlem geen aanvraag gaat doen omdat er nog geen exploitant gevonden zou zijn die interesse heeft. Ik vind dit vreemd want voor windmolens ligt er een goede business case. Nu vrees ik dat we moeten wachten totdat er een provinciebestuur zit dat wel voluit voor duurzame energie wil gaan. Dat kan nog jaren duren”

 

Voorzitter, 25 juni 2015 heeft de raad de motie “Meer Ruimte voor wind” aangenomen waarin het college wordt gevraagd in gesprek te gaan met de gedeputeerde over windenergie en voor eind 2015 te rapporteren welke mogelijkheden het college ziet. Op 9 november heeft wethouder gereageerd. Er is een brief naar het college van GS gestuurd namens een groot aantal gemeente en de wethouder zou nog in gesprek gaan met de gedeputeerde. Daarna is het echter stil geworden.

Vandaag staat in de IJmuider Courant dat een aanvraag wordt ingediend voor windmolens op het Tata terrein [1] en dat deze aanvragen bij de provincie voor 15 mei binnen moeten zijn. Omdat de provincie zo min mogelijk windmolens wil, wat ik overigens onbegrijpelijk en onverantwoord vindt, worden alleen de beste voorstellen gehonoreerd. Velsen heeft nu zijn voorstellen op tafel gelegd. Waar blijft Haarlem met zijn voorstel?

De ChristenUnie-fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. De verouderde molens op Schoteroog zouden volgens een recent bericht van het college weer gaan draaien. Ze draaien echter nog steeds niet, hoe kan dat?
  2. Heeft het college inmiddels gesproken met het college van GS over vervanging van de molens bij Schoteroog?
  3. Heeft het college daarbij ook gesproken over uitbreiding van het aantal molens aangezien het college van GS zelf het liefst minstens 6 molens op een rij ziet?
  4. Is het college bereid voor 15 mei een voorstel in te dienen bij het college voor plaatsing van 4 tot 6 nieuwe molens bij Schoteroog? Zo nee, waarom durft het college deze confrontatie niet aan?

« Terug

Archief > 2016 > april

Geen berichten gevonden