Houdt woningmarktregio regionaal

20151224_113542.jpg22-04-2016 12:33 22-04-2016 12:33

Voor 1 juli moeten alle gemeenten bij minister Blok aangeven tot welke woningmarktregio ze willen behoren. Dit is een uitvloeisel van de onlangs aangepaste Woningwet die beoogd dat er beter financieel toezicht komt op corporaties en dat corporaties zich richten op hun kerntaken. Woningcorporaties mogen vanaf 1 juli daarom nog maar actief zijn in één woningmarktregio. Bezit in andere regio’s mogen ze blijven beheren of verkopen maar nieuwbouw is niet meer toegestaan. Hierdoor zouden gemeenten meer grip moeten krijgen op de corporaties en moeten worden voorkomen dat corporaties te groot worden. De wet blijkt echter niet te werken en de Haarlemse gemeenteraad trapt nu op de rem.

De gemeenten in onze regio willen eigenlijk één woningmarktregio voor Zuid-Kennemerland en IJmond. Probleem is echter dat de grootste corporatie van Nederland, Ymere, zo’n 50% van de sociale huurwoningen in Haarlem bezit maar daarnaast ook woningen heeft in Amsterdam en Almere. Hoewel Ymere in Haarlem de grootste is heeft deze corporatie in deze andere gemeenten veel meer bezit. In Zandvoort is De Key de enige woningcorporatie terwijl De Key ook zijn kerngebied in Amsterdam heeft. Als Haarlem en Zandvoort dus kiezen voor Zuid-Kennemerland/IJmond dan zullen deze twee corporaties niet meer kunnen investeren in nieuwbouw in onze regio. De andere corporaties in onze regio zoals PreWonen en Elan hebben echter te weinig investeringscapaciteit om dit op te vangen. Het gevolg kan zijn dat er minder in Haarlem zal worden gebouwd en dat Ymere haar bezit nog maar beperkt zal onderhouden.

Een andere optie is dat Ymere zich splitst of ontheffing vraagt bij de minister. Raadslid Frank Visser: “Het probleem is echter dat Ymere weigert zo’n ontheffing aan te vragen en niet wil splitsen. Gemeenten hebben geen instrument hebben om corporaties daartoe te dwingen.” Er gaan daarom stemmen op om dan maar een regio te vormen die loopt van Zandvoort tot Almere. De wethouder onthulde dat zelfs al wordt gesproken over een woningmarktregio voor de complete provincies Noord-Holland en Flevoland. Visser: “We moeten dan kiezen voor wat we eigenlijk raadsbreed niet willen. Dan wordt de woningmarktregio bovendien een lege huls en wordt de bedoeling van de wet: meer grip van gemeenten op corporaties en meer regionale binding niet gehaald. In zo’n grote regio hebben we immers veel minder in te brengen.”

Volgens de wethouder gaat de wettelijk verplichte woningmarktregio alleen over de vraag in welke gebied corporaties mogen investeren. Het overige woningmarktbeleid zoals de afspraken over de regels voor toewijzing van huurwoningen in de huisvestingsverordening kunnen in kleinere regio’s worden gemaakt. Visser: “Naar de letter klopt dit, maar dan creëren we dus weer een apart overlegcircuit. Het gevaar is bovendien groot dat de Tweede Kamer in de toekomst op een gegeven moment de bevoegdheden die we nu nog binnen Kennemerland hebben zal overdragen aan de grotere woningmarktregio. Bovendien kan Ymere in zo’n grote regio nog verder groeien waarmee de afstand tot de huurders en de gemeenten alleen maar groter wordt”

Volgens de ChristenUnie is de ideale oplossing dat de Haarlemse tak van Ymere en de Zandvoortse tak van De Key fuseren tot 1 nieuwe corporatie die alleen actief is in Zuid-Kennemerland. “Helaas wil Ymere niet over zo’n oplossing nadenken. De raadscommissie ontwikkeling heeft besloten de directrice van Ymere uit te nodigen om haar standpunt toe te lichten. Hopelijk kunnen we haar op andere gedachten brengen. Een corporatie met meer dan 70.000 woningen in een gebied van Haarlem tot Almere, dat is gewoon te groot”

Ook in andere regio’s zitten gemeenten met dit dilemma. Zo ziet het er naar uit dat Groningen, Drenthe en mogelijk ook Fryslan samen 1 regio gaan vormen. Ook in Zuid-Holland ziet het er naar uit dat er één regio komt. Visser: “De bedoeling van de wet komt duidelijk niet van de grond. De minister heeft de sleutel tot de oplossing. Hij moet de wet aanpassen zodat grote corporaties zoals Ymere verplicht kunnen worden te splitsen” De ChristenUnie heeft daarom voorgesteld dat Haarlem samen met de andere grote steden bij de minister gaat lobbyen. Alle raadsfracties ondersteunden dit pleidooi. De meningen zijn verdeeld wat er gekozen moet worden als de minister niet met een oplossing komt. De meeste fracties vinden het risico te groot om dan te kiezen voor de regio Kennemerland. “Als er voor 1 juli geen oplossing is dan moeten we maar kiezen voor een zo groot mogelijke regio en dus voor heel Noord-Holland zodat de minister zelf moet erkennen dat er een weeffout is. Maar misschien is het het beste als de minister de uitvoering van dit onderdeel van de wet een jaar uitstelt. Onder de huidige voorwaarden komen de gemeenten er gewoonweg niet uit omdat de corporaties niet meewerken.”

« Terug

Archief > 2016 > april

Geen berichten gevonden