Schoonheidsfoutjes Kennemerplein

Kennemerplein foto 3vrijdag 22 april 2016 13:26

CDA en ChristenUnie hebben technische vragen gesteld over de herinrichting van het Kennemerplein die vorige week in gebruik is genomen. De partijen maken zich zorgen over de veiligheid van fietsers bij de stoepranden en vragen waarom er geen blindegeleidenlijnen zijn aangebracht.

  1. Is het fietspad achter het station conform het bestek aangelegd? (met name: de diepte van de putdeksels en de extreem gekantelde kantstenen)
  2. Indien vraag 1 met “Nee” wordt beantwoord; Is de aannemer al in gebreke gesteld en worden de gebreken hersteld?
  3. Indien vraag 1 met “Ja” wordt beantwoord;  Wie heeft het ontwerp gemaakt?
  4. Bent u het met ons eens dat een zo zwaar gekantelde kantsteen als op foto 3 gevaarlijk is en helemaal niet nodig is voor een goede waterafvoer?
  5. Als een derde partij verantwoordelijk is voor de toetsing van het werk van de aannemer bij de oplevering, kan de gemeente dan na de oplevering, indien geconstateerd wordt dat een situatie niet aan de gestelde normen voldoet maar de aannemer reeds akkoord heeft gekregen van genoemde externe partij, de herstelkosten verhalen op deze externe toetsende partij?
  6. In de HIOR Haarlem Noord staat dat er blindegeleidelijnen worden toegepast bij attentiepunten zoals oversteekplaatsen op belangrijke routes. Kunt u aangeven waarom er geen blindegeleidenlijnen zijn toegepast bij de oversteekplaatsen op het Kennemerplein? Als een oversteek op dit drukke verkeersknooppunt geen attentiepunt is, waar is er dan wel in Haarlem een attentiepunt?

« Terug

Archief > 2016 > april

Geen berichten gevonden