Kandidatenlijst ChristenUnie Haarlem 2018-2022

 • 1. Frank Visser

  Frank Visser is sinds 2014 raadslid voor de ChristenUnie. Hij werkt als adviseur stakeholdermanagement bij de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht. Daarvoor werkte hij jaren als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. "Ik wil mij inzetten voor goede zorg, kansen voor iedereen en voor een financieel gezonde stad. Wachtlijsten, drempels en overbodige regels moeten weg. Haarlem scoort standaard hoog in de lijstjes van aantrekkelijke woon- en winkelsteden. Ik wil dat Haarlem ook een voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Haarlem moet volledig klimaatneutraal worden, alle straten en voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn voor gehandicapten en Haarlem moet de fietsstad van Nederland worden. Dat vraagt om betere fietspaden en meer fietsenstallingen. We moeten ook veel meer woningen bouwen. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn nu te lang en koopwoningen zijn voor steeds meer starters onbetaalbaar.”

  TwitterFacebook
 • 2. Rosa Barth-van den Boom

  Rosa Barth-van den Boom is onderwijskundige en heeft de afgelopen vier jaar ervaring opgedaan als schaduwraadslid. Rosa is moeder van een peuter en een pasgeboren baby en hoopt na de verkiezingen zelf in de raad te komen. “Veel mensen hebben het goed in Haarlem, maar er is ook verborgen leed. Ik wil mij inzetten voor slachtoffers van mensenhandel en misbruik, voor kwetsbare jongeren, voor ouderen die eenzaam zijn, voor bijstandsmoeders die hulp nodig hebben en voor chronisch zieken en gehandicapten."

  TwitterFacebook
 • 3. Teus Vreugdenhil

  Teus Vreugdenhil is ook schaduwraadslid en zat daarvoor zestien jaar zelf in de raad. Vreugdenhil: “Wij hebben als kleine fractie veel kunnen betekenen voor de Haarlemmers. Met goede ideeën kunnen ook kleine fracties een verschil maken. Ik wil erop letten dat de gemeente zuinig is met belastinggeld. De Haarlemse schuld moet omlaag”.

 • 4. Annemieke Berg-Overbeek

  Annemieke Berg-Overbeek is nieuw in de gemeentepolitiek. Afgelopen zeven jaar heeft zij voor UWV gewerkt aan het klantgerichter maken van dienstverlening. "Ik vind het belangrijk dat beleid in de praktijk effectief is en inwoners zich ondersteund weten als zij om hulp vragen. Bijvoorbeeld door helder toegankelijke voorzieningen". In Haarlem is zij actief op school, het verenigingsleven en zet zij zich in als maatje van vluchtelingen. 

 • 5. Johan Slik

  Johan Slik is sinds 2016 bestuurslid voor de ChristenUnie in Haarlem en vormt met lijsttrekker Frank Visser het lokale Campagneteam. Hij is sociaal geograaf & planoloog, maar zoals hij het zelf zegt: “Ik weet van sommige dingen veel, van meer dingen genoeg, van veel dingen iets en heb over nog veel meer dingen een mening.”

  Verder is Johan o.m. vrijwilliger in Ontmoetingscentrum De Schakel (Pijnboomstraat), in zijn Immanuelkerk (PKN Haarlem-Noord & Spaarndam) en zit hij in de ledenraad van de KRO-NCRV. 

  Sociaal met een Verhaal, dat is waar de ChristenUnie volgens Johan voor staat. Goed zijn voor de schepping en haar schepsels: “Rechtvaardig, positief en duurzaam. Niet voor jezelf, maar voor elkaar en voor de ander, met je christelijke overtuiging en de Bijbel als achterliggende inspiratiebron. En daar wil ik me namens de ChristenUnie in Haarlem graag voor inzetten:

  Voor een gezonde stad, een stad met gezond verstand en gezonde financiën.”

 • 6. Erwin Meijboom

  Erwin Meijboom is duurzaam ondernemer en woont bijna zijn hele leven in Haarlem. Hij houdt van de drukte in de stad, maar ook van de mooie omgeving rond Haarlem, met de duinen en de zee. Hij gaat voor het verbeteren van de leefbaarheid hij wil mensen stimuleren duurzaam om te gaan met alles wat we gekregen hebben. Hij helpt bedrijven te verduurzamen en verder ontwikkelt hij startups met een groen idee, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie of het tegengaan van voedselverspilling. "Er is veel energie en initiatief op dit vlak in de stad en dat wil ik stimuleren. Denk hierbij aan collectieve energievoorziening met zonnepanelen, samen de buurt schoonhouden of het groen onderhouden, je auto, spullen of je huis delen en meer laadpalen voor elektrische auto's. Ik voel mij verbonden met een partij zoals de ChristenUnie, die opkomt voor de kwetsbaren in de samenleving. En mensen aanspreekt verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan de samenleving. Een nuchtere, eerlijke partij met principes."

  TwitterFacebook
 • 7. Klaas-Jan Knol

  Klaas-Jan Knol woont in de Europawijk. Hij is hier betrokken bij het welzijn van de wijk via zijn inzet in Het Open Huis (Maatschappelijk Centrum & Multiculturele Kerk). Na zijn studie technische bedrijfskunde is Klaas-Jan gaan werken bij Schneider Electric, een wereldwijde specialist op het gebied van energiemanagement. Momenteel werkt hij voor Kyocera Document Solutions, specialist in document- en informatiemanagementoplossingen. Sinds 2013 is Klaas-Jan actief in verschillende rollen binnen het bestuur en de fractie van de ChristenUnie in de provinciale en lokale politiek. “De ChristenUnie biedt mij een podium om op te komen voor degenen die buiten de boot vallen in de maatschappij en om mij in te zetten voor een duurzame leefomgeving. In Haarlem wil ik mij inzetten voor het stimuleren van duurzame energieopwekking, het aanbod van betaalbare woningen en goede (maatschappelijke) zorg voor de inwoners.”

  TwitterFacebook
 • 8. Els Booms-van der Meer

  Els Booms-van der Meer werkt als manager bij het Leger des Heils in Haarlem en Haarlemmermeer. Els zet zich in voor jongeren en gezinnen die te kampen hebben met multi-problematiek. “Het inzetten van passende ondersteuning is van cruciaal belang zodat hun kansen op een goede toekomst vergroot worden. In Haarlem is meer leed dan veel burgers beseffen, het is belangrijk dat er basisvoorzieningen komen zodat de onderkant van de samenleving op juiste wijze geholpen wordt. Een groot probleem is een tekort aan betaalbare woningen voor gezinnen, voor jongeren en voor alleenstaanden. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om hier in samenwerking met de woningcoöperaties iets aan te doen.” Els is tevens actief in pinkstergemeente Immanuël, haar hart gaat uit naar mensen die Jezus willen leren kennen, missionair werk. Els is getrouwd met Ronald Booms en is moeder en oma. 

 • 9. Hester Zoutman-van der Burgh

  Hester Zoutman is een echte Haarlemse mug, geboren en getogen in Schalkwijk en nu woonachtig in de Leidsebuurt. Hester is directeur van Mission-Net, een Europese Missionaire jongerenbeweging en is daarnaast als vrijwilliger betrokken bij vele evenementen in Nederland, zoals het Royal Adventure Weekend en de kerkdienst in de Kennemersporthal van de gezamenlijke kerken in Haarlem.

  Haar hart ligt bij het werken met en voor jongeren. “Jongeren kunnen op leuke en originele wijze de clichés doorbreken. Vaak worden jongeren in de media in een hokje gestopt, onder een van de vele labels die we voor hen hebben. Als we echt naar ze luisteren en met hen samen aan de slag gaan, kunnen we gaan bouwen aan de toekomst van de stad. Haarlem is een mooie plek waar jongeren veilig aan de slag kunnen en hun ideeën kunnen ventileren en vooral uitproberen.”

 • 10. Peter van der Beek

  Peter van der Beek is bestuurslid van de ChristenUnie. Gehuwd en hovenier van beroep. "Ik ben vooral iemand die de handen uit de mouwen wil steken en hulp bieden waar nodig. Zo help ik al lange tijd een gescheiden vrouw met dochter. Ook wil ik mij inzetten voor een schone en groene stad en zeker voor de groene randen van de stad. De stad kan ook groener worden door meer groen op daken aan te brengen. Door een ongeval bijna vier jaar geleden heb ik zelf ondervonden hoe slecht het gesteld is met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en door die ervaring wil ik dat dit sterk verbeterd zal worden."

   

 • 11. Myrna Bockhoudt-Fransen

  Myrna Bockhoudt woont sinds 1991 in Haarlem. Ze houdt van Haarlem en ze houdt van mensen. Vanuit de makelaardij heeft zij de diverse stadsdelen goed leren kennen. En ook ondervonden dat het leven niet voor alle inwoners over rozen gaat. Omdat zij graag iets wilde betekenen voor die mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken is zij omgeschoold naar Maatschappelijk Werker. En daar heeft ze geen seconde spijt van gehad. Zij is medeoprichter en coördinator van het GIDSZorgloket: professioneel maatschappelijk werk met korte lijntjes naar kerken en hun diaconale- en pastorale werkers. 

  Momenteel werkt Myrna bij Stem in de Stad als coördinator Vrijwilligers en Vluchtelingen. Zij ondersteunt Haarlemse statushouders en coacht hun vrijwilligers. Tevens verbindt zij organisaties, kerken, initiatieven en gemeentebeleid met elkaar onder het motto: “samen staan we sterker”. Een goed luisterend oor en empatisch vermogen zijn daarbij essentieel. En het lef om je nek uit te durven steken in de wirwar van regelgeving. Myrna wil haar kwaliteiten en netwerk inzetten om Haarlem nóg mooier en vooral socialer en rechtvaardiger te maken voor haar inwoners.

 • 12. Eelco Fortuijn

  Eelco Fortuijn is een bevlogen strijder voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen die een paar jaar geleden in de Trouw Duurzame top 100 stond. Hij is directeur van consumentenorganisatie GoedeWaar.NL en vertegenwoordiger in Nederland van Electronics Watch, een onafhankelijke monitoringorganisatie die inkopers uit de publieke sector helpt om te voldoen aan hun verantwoordelijkheid rondom de bescherming van de arbeidsrechten van arbeiders in hun wereldwijde toeleveringsketens voor elektronica. Eerder was hij ondermeer directeur van Fairfood, een lobby-organisatie die zich richt op duurzame en eerlijke voedsel-ketens. Hij is in Haarlem initiatiefnemer van een project gericht op duurzame energie in zijn wijk.

  "Ik ga voor één doel: alle producten in de Nederlandse winkelstraat eerlijk en duurzaam, zodat het niet ten koste gaat van mens en milieu. Mijn levensmotto is: doe een ander wat je wilt dat jou geschiedt. Als ik in een noodsituatie zou zitten, dan zou ik het heerlijk vinden als een ander mij in staat zou stellen om mijzelf te redden. Het belangrijkste is voor mij dat ik mensen kansen wil bieden, door een eigen inkomen te genereren. Dit soort thema's zijn voor mij cruciaal en hangen samen met een Bijbelse visie op omgaan met elkaar en met de schepping."

 • 13. Jaco van Buren

  Jaco van Buren is sinds kort schaduwraadslid, ter vervanging van Rosa in verband met haar zwangerschapsverlof. Hij maakt deel uit van de commissie samenleving van de Haarlemse raad. Een commissie waarin het over mensen gaat, over samenleven. En daarmee gaat het over onderwerpen waar Jaco zich graag wil inzetten: recht doen aan iedereen, een inclusieve samenleving, het bieden aan een veilige plek in de stad voor vluchtelingen. Ook voor duurzaamheid zet hij zich graag in.

  Twitter
 • 14. Nathalie van Leeuwen-Bockhoudt

  Nathalie van Leeuwen-Bockhoudt is een echte Haarlemse mug. "Ik ben geboren in Schalkwijk, en heb daar 19 jaar gewoond, daarna ben ik op kamers gaan wonen in de nieuwe wijk tegen het Spaarne aan, achter de eerste grasdakwoningen van Haarlem. Daarna hebben we 8 jaar in het centrum gewoond en nu wonen we al weer 14 jaar in Haarlem Noord in een heel mooi authentiek huis aan de Rijksstraatweg. Een mooie buurt, het oude Schoten, wat aanvoelt als een gezellig dorp. Dus vele delen van Haarlem heb ik wel gezien. Ik werk al 24 jaar in het vastgoed en heb daarbij de vele facetten van het vastgoed bekeken, vanuit de makelaar, vanuit de eigenaar, vanuit de adviseur etc. Ik werk nu fulltime bij een ontwikkelaar/belegger en ben verantwoordelijk voor de technische uitwerking en realisatie van projecten die wij in eigen beheer uitvoeren. Daarnaast ben ik juf bij de kinderen van de Coolkids, tijdens de kerkdiensten en zit ik in de visiegroep van de beweging Geloven in de Stad. De ChristenUnie is een partij die nog staat voor de normen en waarden die ik onmisbaar vind voor een goed functionerende maatschappij. Normen en waarden die ervoor zorgen dat we omkijken naar onze naasten en dit niet uit eigen belang doen, maar vanuit een groter plan, namelijk Gods plan. Regels kan je overal voor gebruiken, maar als de mensen weer willen handelen vanuit de juiste normen en waarden, zijn regels vaak niet meer nodig. Is een utopie, maar ik vind wel dat dit belangrijk is om na te streven. Voor mij is de ChristenUnie de enige partij die zich nog duidelijk onderscheidt in de politiek."

 • 15. Dave van der Oest

 • 16. Rita Poppe

 • 17. Eric Jonkhout

  Eric Jonkhout is geboren en getogen Haarlemmer. Al meer dan 10 jaar is hij actief betrokken bij het Katholieke jongerenwerk in Haarlem, Life Teen. Eric speelt piano in de band Living Tree die het jongerenwerk muzikaal ondersteunt. "In deze individuele maatschappij wil ik mij vanuit mijn Christelijke identiteit inzetten voor de medemens. Ik wil mij inzetten voor jonge mensen met een beperking, die tussen wal en schip dreigen te vallen. Luisteren naar hun verhaal en op zoek gaan naar de juiste zorg is mijn ambitie."

 • 18. Sietske Dreschler

  Sietske Dreschler woont in Haarlem-Noord en is als adviseur werkzaam in de cultuureducatie. “Ik zet mij graag in voor een mooie stad als Haarlem en vind het belangrijk dat culturele voorzieningen, zoals musea, voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast wil ik graag dat Haarlem zuinig is op het vele erfgoed dat in de stad te vinden is, om zo al die mooie oude gebouwen en monumenten te bewaren voor de toekomst." Sietske is betrokken bij het jeugdwerk van de Fonteinkerk.

  TwitterFacebook
 • 19. Stefan Linder

  Stefan Linder is muzikant en docent Duits op een middelbare school. Hij zet zich in voor goed onderwijs voor alle kinderen, ongeacht niveau. “Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat het beste uit hen haalt en hen kansen biedt voor een goede toekomst”. Als muzikant zet hij zich in voor “cultuur voor iedereen”. Hij staat voor een duurzaam cultuurbeleid dat niet alleen aanmoedigt om te luisteren en kijken, maar ook aanmoedigt om zelf deel van te zijn; een beleid dat nieuw talent kansen geeft en ontwikkelt.

 • 20. Fred Drenth

 • 21. Marjet Lutgerink-Invernizzi

  Marjet Lutgerink-Invernizzi is een aantal jaar secretaris geweest in het bestuur van de ChristenUnie-Haarlem. Net als vier jaar geleden staat ze nu opnieuw als lijstduwer op de lijst. Ze is actief in haar gemeente Shelter-Haarlem op het gebied van kinderwerk en gebed en ze redigeert boeken. "Ik maak van dichtbij mee hoe lastig het is om betaalbare woonruimte te vinden in Haarlem en zie dit als een speerpunt. Wat ik ook belangrijk vind is een efficiënter systeem voor de afvalscheiding."

 • 22. Dick van Heun

  Dick van Heun woont sinds 1947 in de mooie stad Haarlem en sedert 1963 in de Transvaalbuurt. "Ik ben boekhouder van mijn beroep en door het verzorgen van mijn invalide vrouw gedurende 18 jaar, zij zat in een rolstoel wegens progressieve reumatoide artritis, ben ik nog altijd zeer aktief in de zorgwereld en in het bijzonder in het sociaal domein. Sinds 1980 ben ik aktief lid van de ChristenUnie en haar voorlopers. Ik ben binnen de mantelzorgwereld bekend als “mister Mantelzorg”. Op de dag van de mantelzorg in 2012 ben ik benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau. Vele jaren heb ik als voorlichter/presentator lezingen gegeven over wat mantelzorg is. Ik ben tijdens die tijd ook gevraagd om mantelzorgers te ondersteunen door presentaties te geven over financieel-fiscaal en juridische zaken die spelen rond de problemen die mantelzorgers tegenkomen. Zo doe ik dat als back-office nog voor de mantelzorglijn die Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers, beheert. Voorts heb ik van 2007-2013 in de Wmo-adviesraad van de gemeente Haarlem meegedacht, en ben ik nu nog voorzitter van de wmo-raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude."