Weblog lijsttrekker Frank Visser

RSS icon linking to RSS overview

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem november-december 2018

zaterdag 22 december 2018 21:05 Burgemeester Jos Wienen slaapt wegens bedreigingen op een ander adres en wordt door de politie beveiligd. Bidt dat de daders snel worden gepakt zodat de burgemeester weer vrijuit zijn werk kan ... lees verder
Labels
Weblog

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem oktober 2018

woensdag 17 oktober 2018 10:05 Burgemeester Jos Wienen is wegens bedreigen ondergedoken en wordt door de politie beveiligd. Bidt dat de daders snel worden gepakt zodat de burgemeester weer vrijuit zijn werk kan doen en in zijn ... lees verder
Labels
Weblog

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem augustus-september 2018

zaterdag 08 september 2018 14:38 Het college werkt aan de begroting voor 2019. Bidt dat de juiste keuzes worden gemaakt voor onze gemeente. Veel raads- en schaduwraadsleden zijn nieuw. Bidt voor goede samenwerking tussen alle ... lees verder
Labels
Weblog

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem juni-juli 2018

woensdag 04 juli 2018 23:29 Volgende week bespreekt de gemeenteraad de Kadernota. Hierin staat de financiele vertaling van het coalitieakkoord dat de basis vormt voor de begroting van de komende jaren. Er zullen keuzes ... lees verder
Labels
Weblog

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem april 2018

vrijdag 06 april 2018 23:31 Dank voor de mooie verkiezingsuitslag voor de ChristenUnie in Haarlem en voor de mooie uitslag elders in de provincie waardoor de ChristenUnie voor het eerst vertegenwoordigd is in de gemeenteraad... lees verder
Labels
Weblog