Hoe werkt de gemeenteraad?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u als burger uw lokale volksvertegenwoordiging kiezen. De kiezers bepalen de samenstelling van de gemeenteraad. Na de verkiezingen gaan de gekozen politici van de verschillende partijen onder leiding van de grootste partij of een informateur onderhandelen over wie met elkaar de coalitie gaan vormen en dus de wethouders gaan leveren. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeente besturen. De gemeenteraad stelt daarvoor vooraf de kaders en controleert achteraf.

Veel werk van de gemeenteraad wordt gedaan in themacommissies waarin alle fracties een of meer vertegenwoordigers hebben. Deze commissies bepalen of onderwerpen in de raad verder worden besproken of kunnen worden afgedaan als hamerstuk. College en raad hebben dus eigen verantwoordelijkheden, maar zijn samen verantwoordelijk voor het bestuur van onze gemeente.