Duurzaam bouwen

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Duurzaam bouwen

  • De gemeente stimuleert eigenaren en huurders van woningen en gebouwen te investeren in energiebesparing, bijvoorbeeld door duurzaamheidsleningen tegen gunstige voorwaarden uit een Haarlems energiebesparingsfonds.
  • In Haarlem worden vanaf nu alle nieuwe woningen klimaatneutraal gebouwd met een energienota van nul euro en zonder gasaansluiting. De gemeente zet zich samen met inwoners en woningcorporaties in om ook alle bestaande woningen te verduurzamen naar dit niveau. Gemeentelijke gebouwen worden bij nieuwbouw of renovatie klimaatneutraal gemaakt. Om zoveel mogelijk grote lege daken van gebouwcomplexen te vullen met zonnepanelen stimuleert de gemeente de oprichting van energiecoöperaties Dit doet de gemeente door actief gebouweigenaren te benaderen of zij bereid zijn mee te werken aan deze initiatieven en het mogelijke aanbod bekend te maken.
  • Haarlem moet als deelnemer aan de “Greendeal Aardgasvrije wijken” ambitieus zijn. Om alle bestaande koop en huurwoningen zelfvoorzienend te maken in energie is een stroomversnelling nodig. De gemeente maakt afspraken met corporaties over het klimaatneutraal maken van alle bestaande woningen in 2040.
  • Bij bouwprojecten worden zo veel mogelijk duurzame materialen gebruikt, die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn. De gemeente eist bij haar eigen projecten voor hout het FSC-keurmerk.
  • Bij de vergunningverlening en oplevering van nieuwbouwwoningen moet daadwerkelijk getoetst en gehandhaafd worden of aan de wettelijke duurzaamheidseisen en de criteria van eventueel verleende subsidie(s) is voldaan.
  • Woningen en wijken worden levensloopbestendig ontwikkeld/gerenoveerd.
  • Transformatie van kantoorgebouwen naar woningen wordt krachtig bevorderd. De eigenaren van deze gebouwen moeten daarbij hun verlies nemen. De gemeente heeft vooral een rol in wijziging van bestemmingsplannen.
  • De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in Haarlem voor 2024 asbestvrij zijn. Hiervoor wordt samenwerking met de Provincie gezocht.
  • Haarlem geeft het goede voorbeeld en gaat het stadhuis en ander gemeentelijk vastgoed maximaal verduurzamen.