Afval

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Afval

 • Minder restafval door betere afvalscheiding? Minder belasting!
 • Voor kleine hoeveelheden afval is het milieuplein in de Waarderpolder voor veel Haarlemmers te ver weg. Daarom komt er in elke wijk een afvalbrengstation waar bijvoorbeeld hout, hard plastic, piepschuim, aluminium en kleine elektronische apparaten gescheiden kunnen worden ingezameld.
 • Nog veel te veel textiel belandt bij het restafval. Er komen meer ondergrondse containers voor textielinzameling en meer voorlichting welk textiel kan worden gerecycled.
 • Samen met kinderdagverblijven en andere gemeenten spant Haarlem zich in om te komen tot recycling van luiers om zo de berg restval te verminderen.
 • Haarlem doet mee aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil en compost (Nederland Schoon, Opzoomeren, Duurzaamheidsweek e.d.) om afvalscheiding onder de aandacht te brengen.
 • Winkels, scholen en maatschappelijke instellingen worden verplicht het eigen erf schoon te houden en gestimuleerd afval te scheiden.
 • De gemeente start een pilot afvalloze overheid.
 • Zo min mogelijk afval moet worden verbrand. Om het recyclingpercentage verder te verhogen wordt het gemeentelijke afval voortaan ook nagescheiden. Dit geldt ook voor het restafval van de gemeentelijke milieustraat. Dit gaat naar een sorteerbedrijf.
 • Haarlem zet zich actief in voor het behoud en uitbreiding van het statiegeldsysteem.
 • Zwerfvuil en de hondenpoepvervuiling worden aangepakt door boetes bij overtredingen.
 • Melding van volle of storende afvalcontainers moet bij Spaarnelanden niet alleen telefonisch mogelijk zijn, maar ook met een webformulier met feedback wanneer de container geleegd is.
 • In wijken met veel hoogbouw moeten er meer bakken komen voor oud papier en plastic