Parkeren

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Parkeren

 • Om te zorgen dat in de wijken rond het centrum bewoners en bezoekers voldoende ruimte hebben om te parkeren heeft het college voorgesteld voor overige parkeerders een parkeerduurbeperking van 1 uur in te stellen. Overdag is er echter voldoende parkeerruimte. Stel de parkeerduurbeperking daarom alleen ’s avonds in.
 • De tarieven voor de gehandicaptenparkeerkaart worden verlaagd en de kwijtscheldingsregeling voor lagere inkomens wordt beter gepromoot
 • Nu er in de wijken rond het centrum een limiet komt aan het aantal uren dat per jaar geparkeerd kan worden met een bezoekersvergunning moet er een oplossing komen voor kerken en andere gebouwen met een publieksfunctie in deze wijken zodat zij bezoek kunnen blijven ontvangen, bijvoorbeeld een bezoekersvergunning met meer uren.
 • Bewoners moeten niet gedwongen worden om voor een heel jaar te kiezen tussen parkeren op straat of in de garage. Geef alle bewoners met een parkeervergunning de mogelijkheid ook in garages te parkeren zo lang daar ook voldoende plekken blijven voor bezoekers (in rustige garages en op rustige momenten dus meer plekken voor bewoners).
 • Introduceer ook bij het parkeren op straat betalen per minuut.
 • Komt met een alternatief voor digitaal parkeren voor bezoekers, bijvoorbeeld een kraskaart, voor mensen die geen digitale vergunning willen.
 • Betaald parkeren mag geen melkkoe zijn voor de gemeente. Bij verhoging van parkeertarieven wordt de meeropbrengst ingezet voor verbetering van de bereikbaarheid waarbij tenminste 50% wordt ingezet voor fietsvoorzieningen en openbaar vervoer.
 • Parkeerboetes worden verlaagd. Deze zijn te hoog in relatie tot het ‘vergrijp’.
 • Er moet een parkeergarage aan de oostzijde van de binnenstad komen. De herontwikkeling van het terrein rond de Koepelgevangenis en de NS-werkplaats biedt hiervoor kansen.
 • De gemeente zet zich ervoor in dat bij parkeergarages met de OV-chipkaart betaald kan worden en zet hiervoor met de OV-bedrijven een pilot op.
 • Het aantal parkeerplaatsen voor deelauto’s wordt verdubbeld.
 • Belanghebbenden-parkeren wordt alleen ingevoerd als er voldoende draagvlak is.
 • Parkeerterreinen nemen nu onnodig kostbare ruimte in in de stad en dragen niet bij aan een leefbare woonomgeving. Bij nieuwbouw moet parkeren daarom zoveel mogelijk op eigen terrein en inpandig.
 • De parkeervoorzieningen bij station Haarlem Spaarnwoude worden uitgebreid zodat dit een echt transferium wordt.
 • Om de parkeergarage Cronjé beter te benutten moet het parkeerkaartje ook toegang gaan geven tot buslijn 3 richting het centrum.