Kunst en podia

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Kunst en podia

  • Stimuleer relaties tussen kunstenaars, culturele instellingen, scholen en kerken.
  • Stel openbare gebouwen, zoals bibliotheken, beschikbaar voor kunstenaars en gebruik (tijdelijk) leegstaande panden als atelier- of oefenruimte.
  • Schrap het uitgangspunt dat automatisch 1% van de bouwsom van gebouwen die worden ontwikkeld in opdracht van de gemeente voor kunst worden bestemd. Voor kunst hebben particuliere initiatieven de voorkeur.
  • Het is belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. Scholen kunnen in de periode 2015-2020 subsidie ontvangen van het ministerie van OCW voor structurele muzieklessen (www.meermuziekindeklas.nl). Voorwaarde is dat wordt samengewerkt met een culturele instelling. Wij willen dat de gemeente afspraken maakt met Haarlemse basisscholen en instellingen als de Philharmonie met als doel dat elke Haarlemse leerling de kans krijgt op de basisschool een muziekinstrument te leren bespelen.