Mantelzorg

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Mantelzorg

  • Ontwikkel een visie op informele zorg en hoe dit zich verhoudt tot de formele zorg. Zorg voor meer ondersteuning van mantelzorgers en zet in op het versterken van informele (wijk)netwerken. Professionals ondersteunen vrijwilligers in plaats van andersom. Wij pleiten daarom voor een ruim budget voor mantelzorgondersteuning. Specifieke aandacht is nodig voor ondersteuning van jonge mantelzorgers, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.
  • Verstrek weer jaarlijks een mantelzorgcompliment van 200 euro als blijk van waardering voor inzet van mantelzorgers.
  • Beschrijf het recht van de mantelzorger op voorzieningen in de WMO-verordening zoals het recht op respijtvoorzieningen, zodat mantelzorgers ook even “vrijaf” kunnen nemen, en communiceer dit met de doelgroep.
  • Er moet voldoende dagbesteding en respijtzorg beschikbaar zijn zodat het aantal overbelaste mantelzorgers in Haarlem daalt. Mantelzorgers moeten een beroep op tijdelijke ondersteuning kunnen doen
  • Aangezien verzekeraars door mantelzorg minder geld uit hoeven te geven hebben zij ook een zorgplicht naar mantelzorgers. De gemeente moet samen met andere gemeenten binnen de VNG verzekeraars hierop aanspreken.