Drugs, drank en gokken

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Drugs, drank en gokken

  • Wiet is en blijft een verboden middel, en de gemeente gaat dit dus niet zelf telen.
  • Om overlast te beperken wordt het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengegaan en mogen coffeeshops niet meer ’s nachts geopend zijn.
  • Handhaaf actief bij overlast met behulp van de landelijke AHOJGI-criteria (verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium)
  • Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden.
  • Qat-gebruik is illegaal en wordt daarom stevig aangepakt.
  • De strijd tegen drankmisbruik wordt gevoerd samen met scholen, ouders, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Het alcoholgebruik in sportkantines, scholen en buurthuizen moet in beginsel verboden worden.
  • Zet voldoende ambtenaren in voor de handhaving van de regels van de Drank- en Horecawet (inclusief mystery guests) en werk aan preventie.
  • Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden zo mogelijk via convenanten of via de APV aan banden gelegd.
  • Wij willen het aantal casino’s en gokhallen verminderen en de vestiging van nieuwe voorkomen.