Regionale samenwerking

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Regionale samenwerking

  • Haarlem moet meer samenwerken met Haarlemmermeer, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Velsen op het gebied van wonen, economie en verkeer gezien de gezamenlijke belangen.
  • De bestuurlijke drukte moet echter worden verminderd. Door intergemeentelijke bestuursvormen zijn verantwoordelijkheden vaak vertroebeld. De controlemogelijkheden van de gemeenteraad moeten worden versterkt.
  • Haarlem staat ook open voor eventuele samenwerking of fusie met andere omliggende gemeenten. Dit kan door ambtelijke fusie zoals reeds is gebeurd met de gemeente Zandvoort of door volledige bestuurlijke fusie.