Binnenstad en wijkwinkelcentra

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Binnenstad en wijkwinkelcentra

  • De detailhandel verandert door de komst van internet. Hierop moet worden ingespeeld door ruimte te bieden voor nieuwe winkelconcepten. De gemeente stimuleert eigenaren van leegstaande winkelpanden samen te werken bij het zoeken van nieuwe winkels of clusteren van bestaande winkels bij leegstand. Zo nodig worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen.
  • Veel winkels in de binnenstad zijn de afgelopen jaren vervangen door horeca. Voorkomen moet worden dat de balans zoekraakt. Samen met gebouweigenaren en ondernemers wordt daarom onderzocht hoe voorkomen kan worden dat er te veel horeca komt.
  • Blurring door het vermengen van winkel- en horeca-functies mag niet leiden tot een ongelijk speelveld door verschil in regels voor ondernemers. Verstrekking van alcohol wordt vanuit het oogpunt van preventie buiten de horeca niet toegestaan.
  • De venstertijden voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad worden verruimd.
  • Er komen meer openbare toiletten in het centrum.
  • Er worden in principe geen nieuwe winkelcentra meer gebouwd, tenzij het gaat om verplaatsing of clustering van bestaande winkelcentra. Er komen geen winkels in het buitengebied of de Waarderpolder (‘weidewinkels‘ / outlet-centra / woonwinkels), om een levensvatbare middenstand in de binnenstad en de wijkwinkelcentra overeind te houden. Woonwinkels in winkelcentrum Spaarneboog kunnen ten behoeve van woningbouw op deze locatie worden mogelijk verplaatst naar winkelcentrum Schalkwijk.
  • De gemeente stimuleert samenwerking tussen winkeliers bij de aanpak van winkelcriminaliteit.