Voetgangers

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Voetgangers

  • Binnen de bebouwde kom is op doorstromingswegen steeds sprake van een trottoir aan beide zijden van de weg en voldoende veilige oversteekplaatsen.
  • Verhoogd liggende trottoirs moeten voorzien zijn van op- en afritbanden voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Parkeren op straathoeken wordt voorkomen en de oversteekbaarheid wordt verbeterd door het realiseren van “oren” aan de stoep die kruisingen versmallen.
  • Verkeerslichten zijn zo afgesteld dat er voldoende tijd is om over te steken.
  • Er worden de komende vier jaar zo veel mogelijk drempels in de openbare ruimte geslecht, te beginnen bij winkelcentra en andere publieksaantrekkende voorzieningen