Afval

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Afval

 • Minder restafval door betere afvalscheiding? Minder belasting! Onvoldoende scheiden van afval is slecht voor het milieu en kostbare grondstoffen gaan zo verloren of worden laagwaardig gebruikt. Dit moet anders! Haarlem gaat daarom afvalscheiding bij de bron sterk stimuleren. Het in andere gemeenten succesvolle diftar-systeem, waarbij de afvalstoffenheffing lager wordt als je minder restafval aanbiedt, moet in Haarlem worden ingevoerd. Dit is veel eerlijker dan een afvalstoffenheffing gebaseerd op het aantal personen in een huishouden.
 • Milieuplein wordt kringloopplein. In Haarlem zien we al het afval als grondstof. Het kringloopplein is dé plek waar grondstoffen een nieuw leven kunnen krijgen. Er moet daar dus ruimte zijn voor het inzamelen van goederen voor kringloop- en reparatiedoeleinden.
 • Kringloopplein vaker open. We stoppen met het experiment met de opening van het Kringloopplein op zondag. Opening op andere dagen is qua personeelskosten goedkoper. Door deze maatregel kan het Kringloopplein op de andere dagen langer open.
 • Mini-kringloopplein. Voor kleine hoeveelheden afval is het Kringloopplein in de Waarderpolder voor veel Haarlemmers te ver weg. Daarom komt er in elke wijk een mini-kringlooppplein waar bijvoorbeeld hout, hard plastic, piepschuim, aluminium en kleine elektronische apparaten gescheiden kunnen worden ingezameld.
 • Afval scheiden op school. De gemeente Haarlem stimuleert scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
 • Textiel beter scheiden. Nog veel te veel textiel belandt bij het restafval. Er komen meer ondergrondse containers voor textielinzameling en meer voorlichting welk textiel kan worden gerecycled.
 • Luierrecycling. Samen met kinderdagverblijven, consultatiebureaus en andere gemeenten in de regio spant Haarlem zich in om te komen tot recycling van luiers om zo de berg restafval te verminderen.
 • Opzoomeren. Haarlem doet mee aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil en compost (Nederland Schoon, Opzoomeren, Duurzaamheidsweek e.d.) om afvalscheiding onder de aandacht te brengen.
 • Zelf opruimen. Winkels en horeca worden verplicht het eigen erf schoon te houden en gestimuleerd afval te scheiden.
 • Gemeente geeft goede voorbeeld. In aanbestedingen neemt de gemeente op dat zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame grondstoffen die aan het eind van de levenscyclus eenvoudig te scheiden en opnieuw te gebruiken zijn. Zo wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van verkeersborden van bamboe.
 • Boetes zwerfvuil en hondenpoep. Op hotspots van zwerfvuil en hondenpoep worden meer handhavers ingezet zodat meer daders een boete krijgen bij overtredingen. We handhaven de hondenbelasting en zorgen voor voldoende uitlaatplaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken en het in bruikleen beschikbaar stellen van afvalgrijpers.
 • Voldoende ondergrondse afvalcontainers. In wijken met veel flats zoals in Schalkwijk moeten er meer ondergrondse containers komen voor oud papier, plastic/blik/drankenkartons (PBD) en restafval. Ook plaatsen we bij afvalcontainers zoveel mogelijk groen. Zo voorkomen we zwerfafval dat snel ontstaat bij volle containers.
 • Melding volle container met QR-code. Het melden van een volle of defecte afvalcontainer wordt aangemoedigd door gebruik van stickers met een QR-code op de containers.
 • Hergebruik reststromen. Met Haarlemse ondernemersverenigingen wordt onderzocht hoe lokaal meer reststromen kunnen worden uitgewisseld.