Ondernemen

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Ondernemen

 • MKB-vriendelijk aanbesteden. Gemeentelijke inkoop doen we in Haarlem zoveel mogelijk lokaal of regionaal. Bij aanbestedingen sluiten we (startende) MKB-ondernemers en ZZP-ers niet onnodig uit door te strenge criteria of door onnodige clustering van opdrachten.
 • Bevorderen van innovatie in het MKB. Toekomstbestendige (familie) bedrijven moeten voortdurend doorontwikkelen. De gemeente ondersteunt daarin, bijvoorbeeld via (het stimuleren van onderlinge) kennisdeling/kenniskringen.
 • Ondersteuning van starters en doorgroeiers. Succesvolle ondernemingen zijn allemaal ooit klein begonnen. Het is belangrijk dat de lokale overheid starters op de arbeidsmarkt ondersteunt met begeleiding en met goede werkplekken, waar kruisbestuiving kan plaatsvinden. Dit kan door de realisatie van voldoende bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers en door aanbod van flex-plekken in publieke ruimten voor start-ups. Het voeren van een bedrijf aan huis moet een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk worden gemaakt.
 • Regionale samenwerking overheden. Haarlem zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten rond het aantrekken van werkgelegenheid. Buurgemeenten zijn niet onze concurrent maar onze partner.
 • Social return. Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde, of te wel: het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 • Ondernemersloket. Voor ondernemers moet er één (digitaal) loket zijn waar men met alle (aan-)vragen terecht kan. 
 • Overlast beperken. De gemeente combineert werkzaamheden in de openbare ruimte zoveel mogelijk om overlast voor bedrijven tot een minimum te beperken. Ondernemers worden bij de planning betrokken zodat deze waar mogelijk kan worden aangepast indien dit de overlast beperkt.
 • Op tijd betalen. De gemeente betaalt facturen van ondernemers binnen 10 dagen. Dit wordt gemonitord zodat de gemeente hierin niet verslapt.
 • Fairtrade-gemeente. Haarlem gaat samen met winkels, horeca, bedrijven, organisaties en inwoners werken aan meer eerlijke handel zodat de gemeente binnen vier jaar Fairtrade-gemeente is.
 • Kenniskringen. De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met de ondernemers inzet op energiebesparing, opwekking van duurzame energie en circulariteit. De gemeente stelt samen met bedrijven duidelijke doelen op, stimuleert door het organiseren van kenniskringen kennisoverdracht en het gebruik maken van elkaars warmte, energie en grondstoffen.