Privacy

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Privacy

 • De gemeente moet het risico van verkeerd gebruik van data minimaliseren. Dit vraagt om goede beveiliging van gegevens, aanpak van digitale criminaliteit en borging van de privacy. Daarom wordt data opgeslagen in datacenters binnen Europa die in eigendom zijn van Europese bedrijven, worden inwoners zowel schriftelijke als mondeling goed geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt en wat hun rechten zijn op het gebied van privacy en volgen ambtenaren die persoonsgegevens verwerken regelmatig een privacy-training.
 • Het koppelen van persoonsgegevens is vaak nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Onduidelijke privacyregels leiden ertoe dat zorgverleners de veilige kant kiezen en daarmee goede hulpverlening in de weg staan. De gemeente gaat deze knelpunten oplossen samen met zorgverleners.
 • Algoritmes kunnen de gemeente helpen het werk efficiënter en effectiever uit te oefenen, maar dat mag niet ten koste gaan van privacy of leiden tot etnisch profileren. Haarlemmers mogen niet op het verdachtenbankje worden gezet omdat zij bijvoorbeeld in een bepaalde wijk wonen of een bepaald inkomen hebben. De gemeente is maximaal transparant en maakt daarom algoritmes openbaar.