Musea, erfgoed, monumenten en evenementen

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Musea, erfgoed, monumenten en evenementen

 • Frans Halsmuseum toekomstvast. Het Frans Hals museum moet als belangrijke visitekaart van Haarlem behouden blijven. Dit vraagt een investering in de huisvesting. Wel stelt de ChristenUnie als voorwaarde dat wordt onderzocht of door deze investering de gemeentelijke bijdrage voor de jaarlijkse exploitatie (circa 3 miljoen euro) kan worden verlaagd. De gemeente kan beter bijdragen aan structurele investeringen dan aan het aanvullen van tekorten in de exploitatie.
 • Meer geld voor erfgoed. Goed onderhoud en beheer van erfgoed en monumenten vinden we belangrijk. Om dit goed te beschermen is meer capaciteit nodig voor de afdeling erfgoed van de gemeente.
 • Haarlem moet zuinig zijn op monumenten. Voor sloopvergunningen in beschermd stadsgezicht is eerst een bouwhistorisch onderzoek nodig. De gemeente schrijft eigenaren die hun panden slecht onderhouden actief aan.
 • Evenementen veilig, duurzaam, toegankelijk en gezond. Er komen heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs) en toegankelijkheid. Evenementen worden verplicht hun CO2 uitstoot te compenseren.
 • Het verhaal van Haarlem. Om onze cultuurhistorie via verhalen uit Haarlem zichtbaar te maken voor haar inwoners en bezoekers, komt er op de website visithaarlem.com een plek waar deze verhalen gebundeld worden.
 • Gevelfonds. We stellen een gevelfonds in, een subsidie voor ondernemers en verhuurders om historische gevels in het beschermd stadsgezicht hun elan terug te geven.
 • Behoud religieus erfgoed. Kerken zijn als religieus erfgoed beeldbepalend en drager van onze culturele identiteit. Voor veel Haarlemmers dragen kerken herinneringen aan belangrijke momenten in het leven. Kerken bieden een plek voor erediensten en bezinning. De komende jaren zullen meerdere kerkgebouwen hun functie verliezen. Daardoor dreigt leegstand en achterstallig onderhoud. Niet alle kerken kunnen behouden worden, maar er liggen wel kansen in een waardige alternatieve bestemming. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er lokaal zicht is op het aantal kerken en de staat ervan. Dit is nodig om kansen voor herbestemming niet te missen en samen met de provincie op tijd in te zetten op behoud van het religieus erfgoed. De gemeente moet daarom samen met de Raad van Kerken, de beweging Geloven in de Stad en de provincie een eigen kerkenvisie over de toekomst van leegstaande/monumentale kerkgebouwen in Haarlem ontwikkelen.