Kunst en podia

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Kunst en podia

 • Midden in de samenleving. Stimuleer samenwerking tussen kunstenaars, culturele instellingen, scholen en kerken.
 • Cultuur en sport voor alle kinderen. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur een jaarlijkse bijdrage krijgen voor deelname aan sport en cultuur. Wij maken deze regeling flexibeler zodat kinderen makkelijker kunnen kennismaken met verschillende vormen van sport en cultuur. In overleg met het Museum voor de Geest komt er ook korting op de toegang tot dit museum.
 • Ruimte voor de kunst. Stel openbare gebouwen, zoals bibliotheken, beschikbaar voor kunstenaars en gebruik (tijdelijk) leegstaande panden als atelier- of oefenruimte.
 • Lagere energielasten. Wij willen de exploitatiekosten van culturele accommodaties in Haarlem gunstig beïnvloeden door het verduurzamen van de gebouwen en lichtinstallaties.
 • Niet concurreren. We stemmen het accommodatiebeleid af met omliggende gemeenten zodat we elkaar niet beconcurreren maar gezamenlijk de cultuurdeelname versterken.
 • Meer muziek in de klas. Het is belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. Samen met de deelnemers aan het Muziek Akkoord Zuid-Kennemerland streven we er naar goed muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen in Haarlem mogelijk te maken met ingang van schooljaar 2023-2024.