Drugs, drank en gokken

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Drugs, drank en gokken

 • Mystery guests. De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De ChristenUnie is voor extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
 • Happy hours. Reclamestunts voor alcoholische dranken en happy hours in de horeca worden via convenanten of via de APV afgeschaft.
 • Taskforce drugs. Het dumpen van drugsafval zorgt voor veel opruimkosten voor de overheid en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat Haarlem zich in de regio sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
 • Gokhallen. Het aantal casino’s en gokhallen moet verminderd worden en de vestiging van nieuwe wordt voorkomen in het nieuwe Omgevingsplan.
 • Geen wietkwekerij. Wiet is en blijft een verboden middel, en de gemeente gaat dit dus niet zelf telen.
 • Stevige handhaving. Tegen illegale hennepkwekerijen en illegale verkoop van hard- en softdrugs wordt hard opgetreden.
 • Preventie van pillengebruik. De gemeente Haarlem moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het mag niet zo zijn dat zelfs kinderen het gebruik van een pilletje normaal vinden. De risico’s van het gebruik van pillen als XTC en MDMA zijn groot. Voorlichting op universiteiten, scholen en bij feesten moet vooral gericht zijn op preventie en pas dan op het veilig gebruik en controle ervan. Ook de groei van het af-en-toe-gebruik van andere harddrugs is een slechte ontwikkeling. De gemeente moet ook dit ontmoedigen door voorlichting.
 • Coffeeshops ’s nachts dicht. Om overlast te beperken wordt het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengegaan en mogen coffeeshops niet meer ’s nachts geopend zijn.
 • Evaluatie nachthoreca. De ruimere openingstijden ‘s nachts van de horeca in het centrum en enkele specifieke straten buiten het centrum worden regelmatig geëvalueerd met wijkbewoners en politie. Bij structurele overlast worden de openingstijden ’s nachts beperkt.
 • Coffeeshops niet in de buurt van scholen. Handhaaf bij coffeeshops actief op de landelijke AHOJGI-criteria (verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium). De minimale afstand tot scholen in het lokale coffeeshopbeleid wordt verhoogd van 150 naar 250 meter en gaat niet alleen gelden voor scholen voor voortgezet onderwijs maar ook voor basisscholen.
 • Geen alcohol in kantines. De strijd tegen drankmisbruik voert de gemeente samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Het alcoholgebruik in sportkantines, scholen en buurthuizen moet verboden worden.