Binnenstad en wijkwinkelcentra

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Binnenstad en wijkwinkelcentra

 • Voorkomen leegstand. De detailhandel verandert door de komst van internet. Hierop spelen we in door ruimte te bieden aan nieuwe winkelconcepten. De gemeente stimuleert eigenaren van leegstaande winkelpanden samen te werken bij het zoeken naar nieuwe winkels of het bij structurele leegstand concentreren van bestaande winkels in een kleiner gebied. Zo nodig gaan we winkelbestemmingen wijzigen in woonbestemmingen waarbij we de kernwinkelstraten behouden.
 • Aanpak winkelcriminaliteit. De gemeente ondersteunt winkeliers in een gezamenlijke aanpak van winkelcriminaliteit.
 • Goed onderhoud. De ChristenUnie zet zich in voor optimaal onderhoud en de uitstraling van de openbare ruimte in de binnenstad en winkelcentra. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is een belangrijk punt van aandacht hierbij.
 • Winkels en horeca in balans. Veel winkels in de binnenstad zijn de afgelopen jaren vervangen door horeca. Voorkomen moet worden dat de balans zoekraakt. Samen met gebouweigenaren en ondernemers wordt daarom onderzocht hoe voorkomen kan worden dat er té veel horeca komt. Met ondernemers en bewoners wordt overlegd wat de juiste balans is. Zo nodig worden in het Omgevingsplan strengere eisen gesteld.
 • Gelijk speelveld. Blurring door het vermengen van winkel- en horeca-functies mag niet leiden tot een ongelijk speelveld door verschil in regels voor ondernemers. Verstrekking van alcohol wordt vanuit het oogpunt van preventie buiten de horeca niet toegestaan.
 • Toiletten. Er komen openbare toiletten in het centrum bij de bewaakte fietsenstallingen. Ook stelt de gemeente toiletten in gemeentelijke gebouwen open en overlegt met horeca en ondernemers voor het openstellen van andere toiletten in de winkelcentra.
 • Drempels weg. Samen met winkeliersverenigingen start de gemeente een actie om alle winkels rolstoeltoegankelijk te maken.
 • Geen nieuwe winkelcentra. Er worden in principe geen nieuwe winkelcentra meer gebouwd, tenzij het gaat om verplaatsing of clustering van bestaande winkelcentra. Er komen geen winkels in het buitengebied of de Waarderpolder (‘weidewinkels‘ / outlet-centra / woonwinkels), om een levensvatbare middenstand in de binnenstad en de wijkwinkelcentra overeind te houden. Woonwinkels in winkelcentrum Spaarneboog kunnen ten behoeve van woningbouw op deze locatie worden verplaatst naar winkelcentrum Schalkwijk.
 • Maatwerk voor standplaatshouders. Als een standplaatshouder zijn locatie verliest vanwege de Europees verplichte aanbesteding spant de gemeente zich binnen deze regels in voor een alternatieve locatie. Standplaatshouders moeten niet meer verplicht worden de hele week de standplaats in te nemen. Ook zij moeten parttime kunnen werken. Het wordt ook weer mogelijk om een standplaats per seizoen een andere invulling te geven, bijvoorbeeld in de winter een oliebollenkraam en in de zomer een ijskar. Zo benutten we locaties efficiënter.