Bibliotheek

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Bibliotheek

 • Meer functies. Zoveel mogelijk Haarlemmers moeten op een zo laagdrempelig mogelijke manier gebruik kunnen maken van het aanbod van de bibliotheek. Wij kiezen daarom voor behoud van kleinschalige vestigingen in de stadsdelen. Hiervoor moeten wel de efficiency worden vergroot en de huisvestingskosten verlaagd. Multifunctioneel, innovatief en duurzaam denken is de oplossing. Zo kunnen de vestigingen in Noord en Schalkwijk worden gecombineerd met een buurthuis, muziekschool, integraal kindcentrum of verzorgingshuis zoals al is gedaan met de vestiging in Oost (Reinaldahuis).
 • Verhuizing hoofdlocatie bibliotheek onderzoeken. Om nieuwe bezoekers te werven voor de bibliotheek is een gebouw nodig dat multifunctioneel kan worden gebruikt. Ook is er behoefte aan meer studieplekken omdat niet iedereen thuis een rustige omgeving heeft om te leren. Daarom wordt onderzocht of de centrale vestiging van de stadsbibliotheek een nieuwe plek kan krijgen op het Stationsplein. Dit biedt gelijk kansen voor de ontwikkeling van de huidige locatie naar een andere culturele functie en het toevoegen van woningen in het centrum.
 • Leesonderwijs en inburgering. De bibliotheek is belangrijk als aanvulling op het leesonderwijs voor onze kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers en toegang tot informatie. Onderzocht wordt hoe de bibliotheek een rol kan krijgen in de nieuwe inburgeringstrajecten van de gemeente.
 • Vrijwilligerswerk. Inzet van vrijwilligers naast de beroepskrachten wordt onderzocht.