Leefomgeving

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Leefomgeving

 • Gemeente werkt schoon. Dieselmotorbladblazers kunnen echt niet meer.
 • Hoogbouwvisie. Er komen duidelijke voorwaarden waaronder hoger mag worden gebouwd, locaties waar dit mag en per locatie de maximale nokhoogte. Zo komen er mogelijkheden voor nieuwe woningen, maar wordt voorkomen dat door verkeerde keuzes de skyline van Haarlem wordt aangetast.
 • Snel reageren op meldingen. Meldingen van bewoners over de leefomgeving moeten binnen redelijke termijn worden aangepakt en de melder wordt hierover geïnformeerd.
 • Welstandstoets waar nodig. De welstandstoets door een onafhankelijke commissie van deskundigen is waardevol. Het beoogde welstandsniveau kan per wijk verschillen zodat onnodige regels worden voorkomen.
 • Geldmaat in elke wijk. Er moeten voldoende geldautomaten blijven in de stad op een redelijke loopafstand. De gemeente lobbyt hiervoor bij de banken.
 • Aanpak rattenoverlast. Om de rattenoverlast op te lossen komt er structureel meer geld voor de ongediertebestrijding. We plaatsen voor dit geld meer slimme rattenvallen die op basis van sensoren die beweging en warmte registreren ratten in het riool vangen.
 • Meer speelplekken. Het speelruimteplan van Haarlem wordt geactualiseerd. In elke wijk moeten speelgelegenheden zijn voor kinderen van alle leeftijden. Wij willen meer natuurlijke speelplekken zoals speelbosjes en speelgelegenheden van natuurlijke materialen. Jongeren en kinderen worden betrokken bij het maken van plannen en het beheer en onderhoud van speelplekken.
 • Van schoolplein naar speelplein. Waar mogelijk worden schoolpleinen ook benut als speel- en ontmoetingsruimte buiten schooltijden.
 • Beweegvriendelijke openbare ruimte. De openbare ruimte daagt uit tot spelen en bewegen, ook voor volwassenen. Een hardlooprondje wordt spannender als er een start en finishstreep op de weg staan. Bij herinrichting zorgen we dat er plaats komt voor zoveel mogelijk beweegplekken. Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor openbare fitnessapparaten.
 • Toegankelijke speeltuinen. In Haarlem zorgen we ervoor dat er in elke speeltuin voldoende speelmogelijkheden zijn voor kinderen met een beperking.
 • Leefbaarheid. Woningcorporaties dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van wijken, bijvoorbeeld door de inzet van buurtbeheerders. Zij doen dit niet alleen voor maar vooral mét de huurders. Samen met de corporaties moet de gemeente streven naar het ontstaan van huurdersverenigingen op wijkniveau.
 • Woningsplitsen vergunningplichting. Als het nodig is voor de leefbaarheid wordt woningsplitsing in meer wijken verboden. De vergunningplicht voor het splitsen van woningen gaat voor de hele stad gelden, dus ook in Schalkwijk, Parkwijk en de Zuiderpolder.
 • Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt toegankelijk gemaakt voor inwoners door een duidelijke set kaarten die zowel online als offline toegankelijk is. Ook komt er een concrete lijst met projecten zodat voor bewoners de voortgang van de realisatie van de Omgevingsvisie is te monitoren.
 • Duidelijke normen in Omgevingsplan. De nieuwe Omgevingswet maakt het mogelijk in het Omgevingsplan belangen af te wegen en soms soepeler of juist strenger te zijn met milieunormen. Maatwerk biedt ruimte maar vraagt ook dat de gemeenteraad met duidelijke normen komt zodat inwoners weten welke regels gelden.
 • Omgevingshandboek. Er komt één omgevingshandboek voor Haarlem in plaats van aparte boekwerken per stadsdeel die veel overlap hebben. In dit handboek staan normen voor de inrichting van de openbare ruimte (kleuren, materialen, toegankelijkheid, etc.).
 • Stadsbouwmeester. Een stadsbouwmeester die goed functioneert moet voor langere termijn aan de stad kunnen zijn verbonden. De aanstelling moet daarom kunnen worden verlengd.