Recreatie en toerisme

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Recreatie en toerisme

 • Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis heeft geleerd dat we meer moeten investeren in recreatiemogelijkheden dichtbij. Samen met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een plan met als doel het stimuleren en uitbreiden van dagrecreatie in en rond Haarlem. Met name aan de oostzijde bij Schoteroog en de Liede liggen nog veel kansen, maar ook langs het Spaarne, de grachten en de singels.
 • Meer wandel- en fietsroutes. Het creëren of uitbreiden van fiets-, wandel-, nordic walking- en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. De gemeente werkt hierbij samen met de gemeenten in de regio.
 • Wandelnetwerk. Haarlem wordt toegevoegd aan het Wandelnetwerk Noord-Holland. In onze gemeente komen hiervoor enkele startpunten.
 • Ommetjes. Ga bij de aanleg van woonwijken al uit van de mogelijkheid tot ‘ommetjes’. Met wijkraden wordt geïnventariseerd of het mogelijk is nieuwe ommetjes te creëren in de stad.
 • Congresstad. Er is in de stad nog ruimte voor nieuwe hotels. Onderzoek de mogelijkheden om Haarlem in de markt te zetten als stad voor congressen. Hierbij moet samengewerkt worden met Zandvoort en Amsterdam
 • City marketing. De samenwerking met lokale ondernemers voor de city marketing wordt versterkt. Ook gaat Haarlem Marketing de samenwerking met Amsterdam City Marketing verder uitbouwen om meer internationale toeristen naar Haarlem te krijgen.
 • Differentiatie toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt gedifferentieerd op basis van de overnachtingskosten. Zo leveren dure hotelkamers meer op en blijven de jeugdherberg en de toekomstige stadscamping goedkoop.
 • Duurzame vaartuigen. We gaan aan ligplaatsvergunningen strenge eisen te stellen voor de duurzaamheid van vaartuigen. Per 2026 gelden deze ook voor bestaande ligplaatsvergunningen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor historische vaartuigen.
 • Sloepenroutes. Watertoerisme wordt steeds populairder. Er komen daarom meer sloepenroutes in Haarlem. Ontbrekende schakels worden opgelost door nieuwe waterverbindingen en aanpassing van bruggen. Zo moet het mogelijk worden een rondje Burgwal te varen via Papentorenvest-Oostvest-Herensingel langs de Amsterdamse Poort en varen van Spaarne tot Ringvaart via de route Zomervaart-Fuikvaart en de route Schouwbroekerplas-Europavaart-Amerikavaart-Boerhaavevaart.
 • Aanpak wachtlijst ligplaatsen. Om de wachtlijst van zo’n 1000 mensen voor een recreatieve ligplaats in te korten komen er extra ligplaatsen langs de nieuwe sloepenroutes.
 • Haarlem-promotie op Schiphol. Met Schiphol heeft Haarlem een internationale mainport in de achtertuin. Overstappende passagiers zouden verleid kunnen worden tot een bezoekje aan Haarlem door het aanbieden van excursies vanaf de luchthaven. Op Schiphol is echter geen enkele Haarlem-promotie te vinden. Dit moet verbeteren. Hierbij kan samengewerkt worden met Amsterdam dat al veel ervaring heeft op dit gebied.