Volksgezondheid

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Volksgezondheid

 • Zorg dichtbij. Om te zorgen dat mensen (langer) gezond blijven en om te voorkomen dat duurdere zorg nodig is, zet de gemeente in op preventie en tijdige signalering en wordt het gebruik van laagdrempelige hulpverlening in de wijk gestimuleerd.
 • Preventieakkoord per stadsdeel. Op basis van het landelijke Preventieakkoord komt er in Haarlem voor elk stadsdeel een preventieakkoord waaraan bijvoorbeeld scholen, huisartsen en werkgevers meedoen. Prioriteiten in dit preventieakkoord worden gebaseerd op het gezondheidsprofiel van de wijken in het stadsdeel zodat echt maatwerk wordt geboden.
 • Wijkteam. De gemeente maakt met huisartsen, wijkverpleging, geriatrisch deskundigen en verpleeghuizen voor elke wijk één plan over de organisatie van ouderenzorg. Per wijk is er één herkenbaar en aanspreekbaar wijkverpleegkundig team.
 • Gezonde voeding. We bestrijden overgewicht bij kinderen door goede voorlichting op scholen, het plaatsen van watertappunten op locaties waar veel publiek komt en het stimuleren van een gezonder aanbod in schoolkantines. Haarlem gaat door met het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
 • Valpreventie. In alle stadsdelen bieden we als onderdeel van het programma van de Beweegpas 50+ van SportSupport valpreventiecursussen aan.
 • Alcohol, roken en drugsgebruik samen voorkomen. Verslaving is een bedreiging voor de volksgezondheid en het algemeen welzijn. Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien. De gemeente zet zich samen met ouders, scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke partners in voor preventie van middelengebruik. Hiervoor wordt het succesvolle IJslandse model ingevoerd[1]. Dit model onderscheidt zich door focus op het creëren van een positieve leefomgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien (community-based) en omdat het sterk gericht is op het snel anticiperen op onderzoeksresultaten (evidence based, continue dialoog tussen onderzoek, beleid en praktijk). Doel is wat betreft de ChristenUnie dat in 2040 het aantal rokende volwassenen in Haarlem is gedaald van 23% naar 5% en het aantal overmatige drinkers ook is gedaald van 23% naar 5%.
 • Rookvrije publiekslocaties. Wij willen dat jongeren zonder roken kunnen opgroeien. We maken daarom drukke publiekslocaties zoals het Stationsplein en bushaltes rookvrij. We plaatsen hiervoor stoeptegels en dergelijke om mensen hieraan te herinneren.
 • Vaccinatie vrijheid. Bij de ChristenUnie is vrijheid een groot goed. Iedere burger maakt zelf de beslissing of hij of zij gevaccineerd wil worden. Dit geldt voor alle soorten van vaccinaties dus ook voor de vaccinatie tegen covid. De gemeente neemt geen maatregelen die leiden tot vaccinatiedrang. Daarom blijft testen voor toegang gratis en worden niet-gevaccineerden nergens buitengesloten.