Schulden

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Schulden

 • Voorkom dat schulden zich opstapelen. Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen. Schuldeisers worden zo snel mogelijk geïnformeerd. Wachttijden worden benut door mensen ‘huiswerk’ te geven maar ook partners als SchuldHulpMaatje, de Voedselbank of de diaconie in te schakelen. Schuldhulpverlening moet samenwerken met maatschappelijk werk voor de psychologische kant van schulden.
 • Sneller zicht op een schone lei. Wij zetten in op kortere schuldhulptrajecten met goede begeleiding van alle leden van het huishouden. Zo willen we geldstress voorkomen.
 • Schuldhulproute en Schuldenwijzer. In Haarlem gaan we gebruik maken van de Nederlandse Schuldhulproute die samen met bedrijven banken en verzekeraars mensen met mogelijke schuldzorgen toe leidt naar hulp. Ook sluit de gemeente zich aan op schuldenwijzer.nl waarmee mensen snel overzicht krijgen over hun schulden.
 • Convenant aanbestedingen. De gemeente Haarlem sluit een convenant met alle aanbestedingspartners met afspraken over sociaal incasseren en signaleren van betalingsachterstanden. 
 • Keurmerk Sociaal Incasseren. In Haarlem werken we alleen met incassobureaus en deurwaarders die aangesloten zijn bij het landelijk keurmerk sociaal incasseren.
 • Support werkgever. In Haarlem maken we afspraken met werkgevers over het ondersteunen van werknemers die te maken hebben met schulden.
 • Ondersteuning ondernemers. De gemeente Haarlem maakt ook werk van de ondersteuning van ondernemers en ZZP-ers met schulden, door ook voor hen schuldhulp te realiseren en ruimhartige bbz-kredieten aan te bieden.
 • SchuldHulpMaatje. De gemeente Haarlem blijft landelijke initiatieven om schulden te voorkomen en aan te pakken zoals SchuldHulpMaatje financieel en praktisch ondersteunen. Dit is effectief en bespaart geld voor de professionele schuldhulpverlening.
 • Jongeren schuldenvrij. In Haarlem start het Jongeren Perspectief Fonds (https://www.jongerenperspectieffonds.nl/) . Dit fonds saneert de schuld van jongeren en gaat vervolgens twee jaar met ze aan de slag met een persoonlijk perspectiefplan. Afhankelijk van de inkomenssituatie betaalt de jongere de restschuld aan het JPF terug in natura (bijvoorbeeld stage) en/of contant.
 • Saneringskrediet. De gemeente Haarlem zet in op het aanbieden van saneringskredieten aan mensen met problematische schulden. Daarmee worden schulden afgekocht en blijft er nog maar één schuldeiser over. Zo creëren we rust en perspectief. We benutten het landelijke Waarborgfonds als waarborg voor de saneringskredieten.
 • Schulden aflossen zonder geld. Als mensen wel willen maar niet kunnen betalen moet het mogelijk zijn om schulden af te lossen door maatschappelijke inzet, zoals vrijwilligerswerk.
 • Voorkom dakloosheid en afsluiting energie. De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat zij betalingsachterstanden tijdig melden en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden. In Haarlem worden gezinnen met kinderen onder de 12 niet uit hun woning gezet. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen. De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.