Waarom ChristenUnie stemmen

Je vult de stemwijzer in en krijgt ineens de ChristenUnie in je top 3... Maar je bent geen christen. Hoe kan dat? En waarom zou je dan toch ChristenUnie stemmen?

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. De politici van de ChristenUnie maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons inspireren door de Bijbel. Dat leidt tot standpunten die je ook vindt bij andere partijen. De combinatie van deze standpunten is wel uniek. En dat maakt dat veel mensen in stemwijzers vaak bij de ChristenUnie uitkomen. De ChristenUnie past namelijk niet zo goed in het plaatje links-rechts of progressief-conservatief.

 • Wij zijn een sociale en groene partij, die op wil komen voor de zwakkeren in de samenleving, die staat voor een goede zorg voor het milieu. Tegelijk zijn wij een partij die niet gelooft in de maakbare samenleving.
 • Wij voelen ons verantwoordelijk om ons in te zetten voor de bloei van Haarlem. Maar we moeten niet alles van de overheid verwachten. Er zijn ook zaken die je prima kunt of zelfs moet overlaten aan de samenleving: aan gezinnen, bedrijven en organisaties.
 • We staan voor strakke handhaving rond veiligheid. Tegelijkertijd vinden wij het minstens zo belangrijk om in te zetten op preventie: op goede jeugdzorg, coaching van jongeren en gezinnen die dat nodig hebben en op toegankelijk jongerenwerk. Kortom: zacht waar het kan, hard waar het moet.

Deze mix van standpunten vind je niet snel bij andere partijen. Daarom zie je ook steeds meer niet-christenen die toch ChristenUnie stemmen: zij herkennen zich in onze visie op de maatschappij en de rol van de politiek daarin.

Er zullen vast punten zijn in ons verkiezingsprogramma waar jij het niet mee eens bent. Dat is echter bij alle partijen zo. Wij hopen dat je aangenaam verrast zult zijn bij het bekijken van ons programma en zult ontdekken hoeveel punten jij het met onze visie eens bent. Wij horen dat in ieder geval regelmatig terug van mensen.

Heb je vragen over ons programma? Neem dan gerust contact met ons op!

Naast de inhoud vinden wij ook de stijl van politiek belangrijk. De ChristenUnie in Haarlem staat voor:

 1. Geen populisme
  Je kunt niet alleen maar vóór voorstellen te stemmen waar iedereen het in Haarlem mee eens is en tégen alle andere voorstellen. Soms moeten groepen mensen teleurgesteld worden als dat in het algemeen belang is. Vaak hoor je bij zo'n moeilijk besluit alleen de tegenstanders. Voorstanders zitten over het algemeen minder vaak op de publieke tribune van de gemeenteraad en schrijven minder snel een brief naar de krant. De ChristenUnie wil een stem zijn voor álle Haarlemmers. Het kan dus best zijn dat wij een keer iets zullen besluiten over jouw buurt wat jij liever anders had gezien. Wij willen wel open staan voor inbreng van alle Haarlemmers. Bij projecten waar veel controverse over is blijkt in de praktijk dat ze vrijwel altijd beter kunnen. Daar gaan wij voor! 

 2. Constructief het verschil maken
  Als kleine partij die bovendien geen deel uitmaakt van de Haarlemse coalitie bereiken we toch veel in Haarlem (zie ook: resultaten). Dit doen we door met goede argumenten te komen en door constructief te zijn ook bij moeilijke besluiten (geen oppositie om de oppositie). Als de coalitie verdeeld is hebben wij bovendien regelmatig een doorslaggevende stem. Wij kunnen niet alles weten. Wij maken daarom graag gebruik van de kennis van deskundige Haarlemmers. Samen maken we Haarlem!

 3. Geen verkiezingsbeloften
  Met verkiezingsbeloftes kun je alleen maar teleurgesteld worden. De ChristenUnie heeft wel een ambitieus verkiezingsprogramma. Maar wij doen jou geen beloften anders dan dat wij ons best gaan doen. Situaties kunnen veranderen en we hebben bovendien altijd anderen nodig om iets te bereiken. Politiek is soms ook geduld hebben. Wij geven daarom niet op en blijven ons sterk maken voor de punten die we de afgelopen 4 jaar nog niet hebben bereikt.