Studietoeslag gehandicapten Haarlem gaat omhoog

rolstoel-61020-04-2017 23:05 20-04-2017 23:05

De Haarlemse studietoeslag voor mensen met een beperking gaat na vragen van de ChristenUnie omhoog van 357 euro per jaar naar 2664 euro per jaar. Ook gaat het college meer werk maken van het bekend maken van de regeling want sinds de start in 2015 hebben er maar twee studenten gebruik van gemaakt terwijl Haarlem hier jaarlijks van het Rijk 300.000 euro krijgt.

De ChristenUnie heeft in september 2016 vragen gesteld over deze regeling omdat de Haarlemse studietoeslag tien keer zo laag bleek te zijn als in veel andere gemeenten. Het college is nu met een voorstel gekomen om de regeling per 1 januari 2017 aan te passen. Alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben dit omarmd.

Lees hier de bijdrage van schaduwraadslid Rosa Barth in de commissie samenleving:

Voorzitter, Het is een ontzettend nobele gedachte om voor mensen met een arbeidsbeperking een studietoeslag te creëren. Het afronden van een opleiding is een belangrijke factor om de zelfredzaamheid van deze doelgroep te versterken. Het is echter ook lastig voor deze groep om een opleiding te starten en af te ronden, omdat ernaast bijverdienen geen optie is en er een fikse lening bij komt kijken om toch de opleiding te bekostigen.

We zijn ontzettend blij dat het college in reactie op onze vragen in het najaar van 2016 nu met een nieuw voorstel is gekomen voor de studietoeslag in de participatiewet. We zien dat het allemaal goed geregeld wordt en we zijn blij dat de regeling vereenvoudigd is, zoals dat het inwinnen van advies bij het UWV nu een optie is en geen verplichting. Echter, wij zijn als ChristenUnie-fractie van mening dat de toeslag nog verder omhoog moet.

In deze verordening zal de toeslag neerkomen op 2.664 per jaar, uitgaande van het gemiddelde dat studenten zonder arbeidsbeperking verdienen volgens het NIBUD. Wij hebben ook op de site gekeken van het NIBUD. Afhankelijk van de leeftijd van studenten, vinden we een hoger gemiddelde. Hoe ouder studenten zijn, hoe hoger het gemiddelde bedrag voor hetzelfde aantal uur bijverdienen per week. Het lijkt ons verstandig hier rekening mee te houden, zoals in Amsterdam ook gedaan wordt.

Wat zegt verder een gemiddelde? Voor studenten met rijkere ouders is dit prima, maar een student met arme ouders zal noodgedwongen vaak meer bij moeten verdienen om niet een te hoge studieschuld te krijgen. Een gehandicapte kan dat niet, dus daarom moet je ook niet automatisch uitgaan van gemiddelden, maar er wat boven gaan zitten. Nog een reden voor een hoger bedrag: Studenten met een arbeidsbeperking doen vaak langer over hun studie en zal daardoor een hogere studieschuld opbouwen.

Ons voorstel is om uit te gaan van de bijverdiencapaciteit van een 23-jarige, waardoor we ongeveer uit zullen komen op de Amsterdamse bedragen. Daar is gezien het budget ook ruimte voor. We krijgen nu budget waar we zo’n 100 mensen mee kunnen helpen. Omdat er nu slechts enkele aanvragers zijn schat ik in dat we lang niet in de buurt zullen komen van 100 gebruikers.

Tenslotte stellen wij voor het overgangsrecht te versoepelen en de 2 studenten die al van de regeling gebruik maken te compenseren voor de gemiste toeslag tot nu toe. Dit kost de gemeente een paar duizend euro, maar is wel zo fair. 

« Terug